Uzdrowienie z choroby psychicznej

O bardzo wzruszającym i pięknym uzdrowieniu napisał o. Hugolinus Dach (augustianin). Ukochana córka jego przyjaciela ciężko zachorowała w wieku 21 lat. Dziewczyna musiała zostać umieszczona w zakładzie dla umysłowo chorych. Ból jej ojca był niewyobrażalny. W tych trudnych dniach odwiedzał go o. Hugolinus. Pewnego wieczoru udali się do lasu na spacer. Gdy po dotarciu na jego skraj usiedli na ławce, ojciec chorej rozpłakał się. O. Hugolinus próbował go pocieszać, zachęcał go, by zaufał św. Ricie. Wtedy tamten pokazał mu książeczkę o tej świętej. Książeczka była mocno zużyta. Zakonnik pomyślał wtedy, że kto tak często modli się do św. Rity, temu musi ona pomóc. Minęły tygodnie. Pewnego dnia o. Hugolinus pojechał do Wurzburga. Następnego dnia po przybyciu odprawił mszę w kaplicy św. Rity. Po mszy odmówił wraz z wiernymi trzy razy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”. Modlitwa ta została odmówiona ku czci św. Rity, a ofiarowano ją w intencji uzdrowienia chorej dziewczyny. Kapłan napisał o tym do swego przyjaciela. Po trzech dniach otrzymał od niego zaskakującą odpowiedź. Okazało się, że w dniu, w którym odmówiono modlitwę, jego córka odzyskała zdrowie. Dowiedział się o tym od dyrektora zakładu. Dziewczyna znów zaczęła logicznie mówić, stwierdziła, że coś się z nią stało. Wkrótce mogła wrócić do domu. Później wraz z ojcem przyjechała do Wurzburga, by złożyć Bogu i św. Ricie dziękczynienie za otrzymaną łaskę. Uzdrowienie z choroby psychicznej pomogło przede wszystkim jej duszy. Choroba skazywała ją na przebywanie wśród złudzeń, ale dzięki św. Ricie prawda wyprowadziła ją z utworzonej z nich pustki.


W: A. Machalica, Święta Rita – anioł nadziei, Wyd. eSPe, Kraków 2013.