Bydgoszcz - Diecezjalny Ośrodek Kultu św. Rity

Ksiądz Biskup Jan Tyrawa dekretem z dnia 29 lutego 2016 r. powołał w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy - Fordonie Diecezjalny Ośrodek Kultu św. Rity. To wielka radość, ale równie ogromne zobowiązanie do troski o rozwój Jej kultu i o przybywających do Niej pielgrzymów. Bydgoszcz i parafii św. Łukasza Ewangelisty na stałe wpisała się w mapę kultu św. Rity w Polsce.

Rok później 22 maja 2017 r. Ksiądz Biskup Jan Tyrawa powołał w istniejącym Ośrodku Kultu św. Rity, Bractwo Jej imienia. Tego dnia pierwsi członkowie powołanego Bractwa, na ręce Księdza Prymasa Wojciecha Polaka złożyli brackie przyrzeczenie i przywdziali bracki strój.

Setki wiernych czcicieli św. Rity, każdego 22 dnia miesiąca bierze udział w nabożeństwach ku Jej czci sprawowanych w Diecezjalnym Ośrodku Kultu św. Rity.

Tysiące zanoszonych próśb, błagań i podziękowań, liczni kapłani głoszący Słowo Boże i pełniący posługę w konfesjonale, biskupi przewodniczący majowym - odpustowym nabożeństwom i niezliczona ilość poświęconych róż.

Najważniejszego jednak nie widać, bo skrywają to serca czcicieli św. Rity. To wysłuchane prośby i wyproszone łaski, to powroty do Boga, Kościoła i rodziny. To przywrócony pokój w sercach i przywrócona nadzieja.

Bractwo św. Rity tworzą członkowie zwyczajni i członkowie wspomagający. Każdy z członków na miarę swoich możliwości i umiejętności stara się szerzyć kult św. Rity, żyć jej charyzmatem i naśladować jej cnoty. Poprzez modlitwę przez wstawiennictwo św. Rity wypraszać u Boga potrzebne łaski dla siebie nawzajem, dla pielgrzymów przybywających do Diecezjalnego Ośrodka Kultu św. Rity z trudnymi i po ludzku niemożliwymi do rozwiązania sprawami, a dla zmarłych członków Bractwa radość życia wiecznego.


Może i Ty, czcicielko/czcicielu św. Rity pragniesz wstąpić w szeregi Bractwa. Członkami Bractwa są i mogą być również osoby spoza parafii św. Łukasza oraz spoza Bydgoszczy. Uroczyste przyjęcie nowych członków i wręczenie Legitymacji Członkowskich odbywa się co roku 22 maja w liturgiczne wspomnienie św. Rity.

Kontakt i bliższe informacje:
Małgorzata tel. 509-554-753
Wojciech tel. 606-678-801

Każdego 22 dnia miesiąca po zakończeniu nabożeństwa i Mszy św. święcone są róże, nazywamy je różami modlitwy albo różami św. Rity. Są one symbolem, znakiem i zapewnieniem o modlitwie przez wstawiennictwo św. Rity.

Św. Rita z Cascia - żona, matka, wdowa, zakonnica, stygmatyczka. Patronka od trudnych, po ludzku niemożliwych do rozwiązania spraw, orędowniczka w sytuacjach beznadziejnych, nauczycielka miłości i przebaczenia.

"Święta od róża stała się żywym symbolem pełnego miłości współczucia w cierpieniach Zbawiciela. Bo róża miłości wtedy jest świeża i pachnąca, gdy jest złączona z cierniem bólu". (Św. Jan Paweł II)

Kim jest dla mnie Bóg?
Kim jest dla mnie człowiek?
Kim jestem ja?

Boimy się niekiedy takich i im podobnych pytań, bo wydają się nam zbyt trudne i jako takie pozostają niekiedy przez bardzo długi czas bez naszej odpowiedzi. Św. Rita wcześnie odpowiedziała sobie na te pytania, co sprawiło, że MIŁOŚĆ - miłość do Boga i do człowieka stała się treścią jej życia na każdym z jego etapów.


Parafia Św. Łukasza Ewangelisty w Bygdoszczy

Msza św. niedzielna: sobota godz. 17.00
niedziela: godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 17.00

Diecezjalny Ośrodek Kultu św. Rity

Nabożeństwo do św. Rity 22 każdego miesiąca:
styczeń, lipiec, sierpień; sobota i niedziela: godz. 16.00
pozostałe miesiące i dni: godz. 17.00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz