Uwolnienie z opętania (5)

W 1541 r. cudu wyzwolenia z opętania doświadczyła kobieta o imieniu Casandra. Pochodziła z Aquili. Rita nie była dla niej kimś obcym. Święta przyczyniła się do uzdrowienia jej syna znajdującego się na granicy śmierci. W dowód wdzięczności Casandra obiecała uczcić jej ciało, ale skończyło się na słowach. Złamanie obietnicy nie uszło jej bezkarnie, Pan zesłał na nią opętanie. Zły duch dręczył ją przez trzy lata.Pewnego dnia powiedział jej, że nie przestanie jej gnębić dopóty, dopóki nie uda się do grobu św. Rity. Casandra została tam doprowadzona siłą przez swoich dwóch dorosłych synów. Zły duch musiał natychmiast się poddać, nie mógł liczyć na to, że św. Rita będzie chciała z nim dyskutować.


W: A. Machalica, Święta Rita – anioł nadziei, Wyd. eSPe, Kraków 2013.