Uwolnienie z opętania (4)

W kwietniu 1525 r. za przyczyną Rity z niewoli złego został oswobodzony Benardino z miejscowości San Giovani. Przyprowadzono go przed ciało Rity, gdzie odmówiono publiczne modlitwy za jego uwolnienie.

W: A. Machalica, Święta Rita – anioł nadziei, Wyd. eSPe, Kraków 2013.