Uwolnienie z opętania (3)

Lucchessa, żona Giovana Marina, także została uleczona z wewnętrznego cierpienia. Od wielu dni była opętana przez diabła. Cud wydarzył się, gdy została przyprowadzona do grobu św. Rity. Dzięki jej modlitwie zły duch opuścił kobietę, a jej serce, nakarmione Bożym pokojem, odzyskało siły. Wielu świadków, duchownych i świeckich, widziało jak Lucchessa została uwolniona. Słyszeli oni także potworny wrzask wydany przez piekielnego demona w momencie wychodzenia z jej ciała.


W: A. Machalica, Święta Rita – anioł nadziei, Wyd. eSPe, Kraków 2013.