Uwolnienie z opętania (2)

10 czerwca 1491 r. do Cascii przybyła Perna, córka Giovanniego i Eleny Tuzich (oboje byli mieszkańcami Nursji). Perna była od wielu lat nękana przez złego ducha, który zawładnął jej ciałem. Z udręki wybawiła ją św. Rita. Kobieta modliła się przed jej ciałem i to wystarczyło, by diabeł ją opuścił. Okazał się on bezbronny wobec świętej, której piękno było dla niego bolesnym ciosem.

W: A. Machalica, Święta Rita - anioł nadziei, Wyd. eSPe, Kraków 2013.