W ciężkiej próbie

O Święta Rito, naznaczona na czole raną cierniowej korony, nasza orędowniczko w sprawach trudnych i beznadziejnych, uciekam się do twojej pomocy pod ciężarem próby, która na mnie spadła.

Wyzwól moje biedne serce z niepokojów, które na nim ciążą, i obdarz mnie pokojem. Ty, którą Bóg wybrał na orędowniczkę trudnych spraw, wyproś dla mnie łaskę, o którą usilnie proszę. Jeżeli moje grzechy są przeszkodą, aby spełniły się moje prośby, wyproś łaskę szczerej skruchy i przebaczenia, umożliwiającą dobrą spowiedź. Nie pozwól nigdy, abym kontynuował swe życie w tak wielkim smutku. Miej litość nade mną!

O Panie, wejrzyj na nadzieję, jaką pokładam w Tobie! Wysłuchaj Twej błogosławionej Rity. Wysłuchaj jej, raz jeszcze okazując nam Twe miłosierdzie. Amen.

W: Módlmy się do świętej Rity, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2013.