Uproś mi, święta Rito

Abym wyrzekł się miłości własnej,
Abym ćwiczył się w pokorze,
Abym mój krzyż cierpliwie niósł,
Abym Boga ponad wszystko kochał,
Abym Jego wolę zawsze wypełniał,
Abym moim winowajcom chętnie wybaczał,
Abym bliźnich jak samego siebie kochał,
Abym Twoje cnoty naśladował.