Modlitwa wdowy do św. Rity

Św. Rito, przychodzę do ciebie pełna bólu po śmierci tego, którego dał mi Pan jako męża. Ty, która wiele cierpiałaś widząc swojego zabitego męża i umiałaś pogodzić się z wolą Bożą, oddając Bogu swoje zranione serce małżonki, przyjdź mi z pomocą i wyproś dla mnie u Pana pocieszenie, abym nie przeżywała w smutku reszty mojego życia.
 
Niech Pan obdarzy mnie łaską, abym mogła cię naśladować, modląc się o zbawienie dla mojego zmarłego męża, i abym przeżywała swoje wdowieństwo w miłości Boga i bliźniego, w mądrym prowadzeniu domu i rodziny, we wzajemnej miłości i szacunku krewnych.
 
W ten sposób podtrzymana przez Bożą pomoc i ufna w twoje wstawiennictwo, o św. Rito, mam nadzieję osiągnięcia życia wiecznego. Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
 
 
W: Św. Rito, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Modlitewnik, wyd. IV, Augustianie - Kraków.