Modlitwa robotnika

Panie Jezu, oddaję Tobie cały mój dzień, moją pracę, moje radości i smutki. Dozwól mi, razem z moimi braćmi w pracy, myśleć jak Ty, pracować z Tobą, żyć w Tobie. Daj mi kochać Ciebie z całego mego serca i służyć Ci ze wszystkich sił. Niech przyjdzie Twoje Królestwo do miejsca mojej pracy, do warsztatu, biura i do naszych domów.
 
Spraw, aby dusze robotników, którzy znajdą się w niebezpieczeństwie, pozostawały w Twojej łasce. Niech przez Twoje miłosierdzie robotnicy zmarli w miejscu pracy odpoczywają w pokoju. Roztocz nad moją pracę i pracą innych opiekę św. Rity z Cascia. Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
 
W: Św. Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Modlitewnik, wyd. IV, Augustianie - Kraków.