Modlitwa przez ołtarzem św. Rity

Święta Rito, ku twojej czci został ten ołtarz poświęcony. Dlatego przychodzę tutaj, aby ciebie odwiedzić, pozdrowić, uczcić i o pomoc prosić. Na tym ołtarzu składam wszystkie moje potrzeby, by one we wszystkich Mszach świętych zostały ofiarowane Trójcy Przenajświętszej i razem z Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa zaniesione na Ołtarz Niebieski. Polecam się także w każdej Eucharystii, która na tym ołtarzu będzie sprawowana i pragnę uczestniczyć w jej owocach tak w życiu, jak i w godzinie śmierci. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

W:  Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Modlitewnik, wyd. IV, OO. Augustianie, Kraków.