Modlitwa o różne cnoty i łaski

1. Boże, któryś błogosławioną gorliwość św. Rity w służbie Bożej nagrodził taką łaską, że odeszła z tego świata wolna od wszystkich grzechów, prosimy Cię pokornie: racz za jej przyczyną i przez jej zasługi okazać nam Twe miłosierdzie i uwolnić nasze serca od wszelkiego zła, byśmy się Tobie przez uczciwe życie podobali i przyjęci do grona Twych świętych przez błogosławioną śmierć mogli Ciebie w niebie miłować i wysławiać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Boże, któryś św. Ritę po wszystkich przeciwnościach i cierpieniach tego życia przyjął do nieprzemijających rozkoszy niebieskich i cudami okazałeś światu jej wspaniałość, prosimy Cię: racz dla jej zasług udzielić nam potrzebnych dóbr dla duszy i ciała, odwrócić od nas zaslużone kary i użyczyć łaski, byśmy się zawsze poddawali Twojej Boskiej woli i za przykładem św. Rity pomnażali cześć Twego Imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Boże, któryś św. Ritę wybrał, łaskami ozdobił i blaskiem świętości opromienił, prosimy Cię: racz dla jej zasług i przez jej przyczynę utwierdzić w nas prawdziwą wiarę przeciw wszelkim atakom wrogów, pocieszyć nas, wzmocnić we wszystkich uciskach nadzieją dóbr niebieskich i użyczyć nam takiej gorliwości w każdym dobru, żebyśmy mogli dojść do niebieskiej świetności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


W:  Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych, wyd. IV, OO. Augustianie, Kraków.