Modlitwa błagalna za wstawiennictwem św. Rity

(Powinna być odmawiana 22 maja, jak również 22 każdego miesiąca)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wszechmogący Boże, który uczyniłeś Twoją służebnicę - św. Ritę - znaną w świecie ze względu na liczne łaski, których udzielasz Twoim wiernym przez jej wstawiennictwo, z wielklą ufnością uciekamy się dzisiaj do Ciebie, by błagać o nowe niebieskie dary.
Tak, wielka jest nasza ufność, o św. Rito, w to, że Bóg, który uczynił cię przedmiotem czci w Kościele wyleje na nas wszelkiego rodzaju łaski.
Ty, która jesteś czczona i wyznawana przez wszystkie narody, przepełniona światłem chwały, znasz słabość naszych serc. Ty widzisz naszą niestałość w wypełnianiu obowiązków i nasze, jakże częste, upadki w wypełnianiu woli Bożej.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

W tym dniu świątecznym módl się za nami do Pana, o św. Rito, wstawiaj się za nami przed Bożym tronem miłosierdzia, abyśmy podwoili starania o zbawienie naszych dusz, byli bardziej wytrwali w służbie Bogu i w pogębianiu chrześcijańskich zalet.
Święta Rito, oto główne sprawy, które polecamy twojej niebiańskiej opiece, w tym uroczystym dniu, w którym cię czcimy. Poprzez wielość twoich zasług niech Bóg zmiłuje się nad naszymi prośbami, uczyni zadość naszym staraniom, wysuszy łzy wielu płaczących serc.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

W tym dniu ziemskiej radości, która współzawodniczy z twoją radością w niebie, o św. Rito, wyproś dla nas u Boga specjalne błogosławieństwo, o które pokornie prosimy, dla Wikariusza Jezusa Chrystusa, naszego Biskupa i jego kapłanów, dla nas i bliskich nam osób, głosicieli twego kultu, dla twoich braci i siostr zakonnych, którzy tworzą wybraną rodzinę Świętego Augustyna, dla dobroczyńców twoich sanktuariów, dla chorych na ciele i duszy. Również dla naszych bliskich zmarłych prosimy o miłosierdzie Boże. Święta Rito, umiłowana oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego, zechciej wyprosić dla nas u Pana, aby duch cierpliwości, który rodzi dobre uczynki, utwierdził nas w nadziei Bożych obietnic. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

W. Naznaczyłeś Panie twoją służebnicę Ritę
K. Znakiem Twojej miłości i Twego cierpienia.

Módlmy się:
Boże, który raczyłeś obdarzyć św. Ritę tak wielką łaską umiłowania swych nieprzyjaciół i otrzymania na czole i w sercu znaków Twojej męki, daj, o to Cię prosimy, za jej wstawiennictwem i przez jej zasługi, umiejętność przebaczenia naszym wrogom i dar kontemplacji Twojej męki, aby w ten sposób zasłużyć na nagrodę obiecaną tym, którzy cierpią i są pokorni. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W: Święta Rita, patronka spraw beznadziejnych. Modlitewnik, wyd. IV, OO. Augustianie, Kraków.