Modlitwa do św. Rity

Boże, któryś w swojej dobroci raczył obdarzyć świętą Ritę tak wielką łaską, że naśladowała Ciebie w miłości do swoich nieprzyjaciół, nosząc na sercu i czole znaki Twojej miłości i męki, prosimy Cię, byś nam dozwolił za jej przyczyną i przez jej zasługi kochać swych nieprzyjaciół i z największym współczuciem rozważać ustawicznie boleści Twojej gorzkiej męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.