Modlitwa dziecka

Święta Rito, ty któraś od najmłodszych lat była radością twoich rodziców, modlitwą broniąć się przed niebezpieczeństwem pokus, spraw, abym również i ja mógł ciebie naśladować w posłuszeństwie wobec moich najbliższych, poprzez wierność w modlitwie i wzrastanie na pociechę moich rodziców i Boga. Do ciebie się uciekam, moja Patronko, abyś wyprosiła dla mnie u Pana łaskę przeżycia mojego dzieciństwa w niewinności. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...


W: Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Modlitewnik, wyd. IV, OO. Augustianie, Kraków.