18/ Święta wymagająca zbyt wiele?

W niektórych kręgach mówi się o świętej Ricie, jako o tej, która zawsze wymaga wysokiej zapłaty za każdą wyświadczoną łaskę. Panuje opinia, że ilekroć coś daje, tylekroć też coś zabiera. Wydaje się, że historia ta jest rozpowszechniona nie przez przyjaciół, lecz przez wrogów Rity. W rzeczy samej, można by powiedzieć, że w pewnym sensie cos jest zabierane, gdy wyświadczana jest łaska, a jest to dla przykładu: strach, cierpienie, choroba, czy zatwardziałość serca. Jednakże, któż nie pragnąłby być pozbawionym jednej z takich rzeczy? Należy stanowczo podkreślić, że święta Rita nie jest wymagająca w tym względzie. Tak wielu się do niej uciekało i tak wielu mówi o łaskach otrzymanych dzięki jej przyjaźni. Tak wielu odnajduje w niej kobietę pełną współczucia i czułości, którą jak pokazuje historia jej życia, z pewnością jest.
 
 
W: Ks. Michael Di Gregoria OSA, Święta Rita z Cascii, patronka spraw beznadziejnych, Sandomierz 2006.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz