16/ Święta Rita - orędowniczka pokoju

Wraz z kanonizacją świętej Rity w roku 1900 zainteresowanie jej życiem oraz kult "Drogocennej Perły Umbrii" szerzyły się bardzo szybko nie tylko we Włoszech, ale również w wielu innych krajach. Pomimo, że nie była ona świętą świata współczesnego, to z całą pewnością stała się świętą na czas współczesne. Jako kobieta, która w życiu odgrywała różnorodne role społeczne, będąc żoną i wdową, matką oraz zakonnicą, Rita miała wiele do przekazania kobietom każdych czasów, żyjącym w różnorodnych krajach świata. Jako ofiara przemocy oraz osoba, która wypełniała w życiu przesłanie przebaczenia, stanowiła zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, niezwykle czytelny wzorzec do naśladowania. Wierni w Stanach Zjednoczonych uciekali się do świętej Rity z największą gorliwością w pierwszych latach wieku dwudziestego. Kult tej świętej koncentrował się głównie wokół dwóch augustiańskich sanktuariów pod jej wezwaniem, z których jedno znajdowało się w Chicago, a drugie w Filadelfii. W tym ostatnim mieście, gdzie w roku 1907 ustanowiono Narodowe Sanktuarium świętej Rity, nastąpił szczególnie wyraźny wzrost zainteresowania tą drobną kobietą z Cascii. Powód tego zainteresowania mogą dobrze ilustrować słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane z okazji setnej rocznicy kanonizacji św. Rity w Roku Jubileuszowym 2000:
"W jej przykładzie całkowitego zawierzenia się Bogu, wszechobecnej prostocie ducha oraz niezachwianej wierności Ewangelii, my również możemy odnaleźć właściwy wyznacznik tego, w jaki sposób mamy stać się prawdziwymi chrześcijanami u progu trzeciego tysiąclecia. Jakie jest to przesłanie, które ona nam daje? To jest przesłanie, które wypływa z jej życia: pokora i posłuszeństwo były drogą, po której kroczyła Rita, zmierzając do ciągle bardziej doskonałej jedności z Ukrzyżowanym. Blask stygmatu, który zdobił jej czoło, stanowi dowód chrześcijańskiej dojrzałości. Na krzyżu z Jezusem, osiągnęła w pewnym sensie "swój stopień dojrzałości" w tej miłości, którą już dotychczas znała i wyrażała w bohaterski sposób w zaciszu domostwa i w uczestnictwie w sprawach wspólnoty swojej wioski... W dniu dzisiejszym, sto lat po kanonizacji, pragnę po raz kolejny przedstawić ją jako znak nadziei, w szczególności dla rodzin. Drogie rodziny naśladujące jej przykład, wy również nauczycie się jak odnaleźć poprzez przyłączenie się do Chrystusa siłę niezbędną do wypełnienia waszej misji w służbie kultury miłości" (Jan Paweł II, 20 maja 2000 roku na Placu św. Piotra).
 
Kult świętej Rity, jako orędowniczki pokoju jest z łatwością zrozumiały dla ludzi obeznanych z jej życiem oraz z wyzwaniami, którym zawsze stawiała czoło z odwagą i wiarą. Jej życie, osadzone w nauce Chrystusa, napełniało ją pokojem, który jest darem obiecanym dla szukających woli Boga na przekór trudnościom i niepowodzeniom. Darem, który otrzymała dzieliła się nie żadając niczego w zamian, stając się pośredniczką w przekazywaniu Bożego pokoju oraz narzędziem pojednania dla innych. W świecie tak obeznanym z podziałami i konfliktami rodzinnymi, sąsiedzkimi, społecznymi i narodowymi, kult świętej Rity jako orędowniczki pokoju jest szczególnie na czasie i przemawia do wielu.
 
 
W: Ks. Michael Di Gregoria OSA, Święta Rita z Casii, patronka spraw beznadziejnych, Sandomierz 2006.

1 komentarz:

  1. Anonimowy28.5.14

    Sw Rita
    Obdarz prosze Michala laska zmiekcz jego skorupe I serce by mnie zroumial I powrocil Blagam

    OdpowiedzUsuń