15/ Święta Rita: Matka Teresa Fasce

(...) W 1900 roku Maria Giovanna Fasce miała dziewiętnaście lat. Przyszła na świat w licznej i spokojnej rodzinie 27 grudnia 1881 roku. Jako młoda dziewczyna otrzymała szansę zdobycia wykształcenia, a przynajmniej przyszłość wydawała się być obiecująca. Rozważała możliwość życia zakonnego już na wcześniejszych etapach życia, jednakże teraz czuła absolutną pewność, że była to droga, którą miała podążyć. Podczas gdy rodzina nie była przeciwna dokonanemuj przez nią wyborowi powołania, nie mogli jednak zrozumieć ani zaakceptować pragnienia realizowania go w odległej Cascii, wówczas małej, zubożałej i zacofanej osadzie w centralnych Włoszech. (...) Na wszystkie pytania i protesty Maria udzielała stanowczej odpowiedzi: "Bóg chce mnie widzieć w Cascii". (...)
 
Maria przybyła do Cascii 20 czerwca 1906 roku i dwa dni później w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa została przyjęta do klasztoru. (...) 12 sierpnia 1920 roku została poprzez jednomyślne głosowanie całej wspólnoty wybrana przeoryszą, a przez następne dwadzieścia siedem lat aż do śmierci, była powtórnie jednymyślnie wybierana na to stanowisko dziewięć razy. (...)
 
W sobotę 18 stycznia 1947 roku matka Maria Teresa umarła w spokoju, pomimo wielkiego cierpienia. Po początkowym umieszczeniu w grobie na lokalnym cmentarzu w Cascii, jej ciało zostało w późniejszym czasie, jeszcze tego samego roku, przeniesione do niższej krypty bazyliki, której ukończenia w miesiącu maju nie doczekała. Wkrótce później rozpoczęła się sprawa kanonizacji Matki, aby znaleźć swój finał 12 października 1997 roku, gdy papież Jan Paweł II podniósł ją do godności osoby beatyfikowanej. Nienaruszone ciało Matki spoczywa teraz w nowej szklanej trumnie, niedaleko od świętej, którą tak ukochała i którą pragnęła naśladować.
 
 
W: Ks. Michael Di Gregorio OSA, Święta Rita z Cascii, patronka spraw beznadziejnych, Sandomierz 2006.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz