Dzień 6 - Umartwienie zewnętrzne i modlitwa


Na szósty dzień

Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga. 

Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Mary­jo... Chwała Ojcu...

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.  

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

12 komentarzy:

 1. Anonimowy16.4.13

  Umiłowana Święta Rito,proszę Cię w tych intencjach, o które proszę codziennie Majestat Boży,czyli w intencjach syna, a także proszę Cię o pomoc w trudnej sytuacji finansowej.

  OdpowiedzUsuń
 2. Anonimowy5.5.13

  Ukochana Święta Rito,dziękuję Ci za Twe modlitwy.Proszę Cię o łaskę spowiedzi św. i łaskę uzyskania absolutorium dla syna, aby ukończył studia.Proszę, aby Pan oddalił od nas problemy finansowe.

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy9.12.13

  Pozdrawiam Cię Św. Rito, wierna uczennico Chrystusa. Wierzę w moc Twojej modlitwy. Zanieś proszę przed Tron Pański moje prośby, które w sercu noszę.

  OdpowiedzUsuń
 4. Anonimowy21.1.14

  Ratuj proszę Ukochana Św. Rito mojego syna i naszą rodzinę, bo zło które się z nim dzieje rzutuje na nas wszystkich. Uproś mi siłę i mądrość, żebym umiała mu pomóc zgodnie z Wolą Bożą. Jezu ufam Tobie choć jest to czasem trudne bo jestem grzeszna i niedoskonała.

  OdpowiedzUsuń
 5. Anonimowy22.6.15

  Pomóż mi!

  OdpowiedzUsuń
 6. Anonimowy31.1.16

  Św Rito proszę pomóż mi! aby moj mąż mnie kochal!

  OdpowiedzUsuń
 7. Anonimowy8.2.16

  Św.Rito proś Boga za nami grzesznymi o nawrócenie i wybaczenie nam naszych grzechów wysłuchaj wszystkich próśb do ciebie przez nas zanoszonych do pana naszego niech przez twoje wstawiennictwo pomorze nam.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 8. Anonimowy22.4.16

  Sw Rito pomóż

  OdpowiedzUsuń
 9. Anonimowy26.10.17

  Święta Rito pomóż G znaleźć pracę dla mnie.Pomóż nam się spotkać.Zaopiekuj się mną.

  OdpowiedzUsuń
 10. Anonimowy15.11.17

  ŚW RITO PROŚ BOGA ZA NAMI

  OdpowiedzUsuń
 11. Anonimowy6.2.18

  Sw Rito pomoz mamie

  OdpowiedzUsuń
 12. Anonimowy12.9.19

  Św Rito proszę o łaskę pracy

  OdpowiedzUsuń