Modlitwa uwielbienia Boga za dar św. Rity

Dziękuję Ci, Panie, za dobra, którymi raczysz nas obdarzać za sprawą naszych świętych braci żyjących z Tobą w chwale raju. Panie, mając ufność w Twoje miłosierdzie, proszę Cię przez wstawiennictwo świętej Rity o łaskę naśladowania jej, szczególnie w miłości do Ciebie i do bliźnich, zgody na Twoją wolę oraz pobożnego rozpamiętywania męki Chrystusa, Twojego Syna. W poważnej potrzebie, która ściska mi teraz serce, w ogromnym bólu, jaki mnie dręczy, błagam Cię przez zasługi Chrystusa i przez wstawiennictwo tej drogiej świętej, byś mi dopomógł, pocieszył mnie i wysłuchał. Obejmując krzyż, obiecuję, że zawsze będę Ci wdzięczny za to, czego Ty, Nieskończenie Dobry, udzielisz mi dla zbawienia mojego i tych, których Ci powierzam.
O chwalebna święta Rito, każdego dnia pokazujesz dobrotliwie, że to, co dla ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Siłą twego wstawiennictwa wybłagaj mi łaski, o które pokornie cię proszę.
Najdroższa święta Rito, módl się za mną i bądź błogosławiona na wieki.


W: M. Pabis, Cuda świętej Rity, Dom Wydawniczy "Rafael", Kraków 2012.