Modlitwa na różne okoliczności


O święta Rito, nasza patronko także w sprawach niemożliwych, opiekunko w sprawach beznadziejnych, proszę, aby Bóg uwolnił mnie  z obecnego mojego utrapienia i oddalił lęk, który dręczy moje serce.
Przez udręki, których sama tak często doświadczałaś w podobnych wypadkach, miej dla mnie, twojej czcicielki (twego czciciela), współczucie, gdy z ufnością prosi o twoje wstawiennictwo u Bożego Serca naszego Jezusa Ukrzyżowanego. O święta Rito, kieruj moimi intencjami w tych moich pokornych modlitwach i gorących pragnieniach. Naprawiając przeszłe grzeszne życie moje i po otrzymaniu odpuszczenia wszystkich grzechów moich, mam wielką nadzieję, że kiedyś w niebie będę cieszyć się Bogiem razem z tobą przez całą wieczność. Amen.
Święta Rito, patronko w sprawach beznadziejnych – módl się za nami.
Święta Rito, patronko w sprawach niemożliwych – przyczyń się za nami.

3 x Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….