2/ Historia św. Rity

Święta Rita jako patronka 

Smucącym się św. Rita ogłasza Dobrą Nowinę bliskości ukrzyżowanego Boga. Święta Rita uosabia współczucie, ponieważ cierpiała z cierpiącymi i towarzyszyła im w smutku poprzez moc modlitwy. 

Jedną z tajemnic wiary jest świętych obcowanie. Tajemnica ta wykracza poza wymiar ziemskiego pojmowania czasu i przestrzeni. Życie po śmierci zmienia się, ale się nie kończy! Żyjący na ziemi stanowią Kościół pielgrzymujący. Dusze w czyśćcu to Kościół pokutujący. Kościół triumfujący stanowią przebywający w niebie. Te trzy grupy są ze sobą powiązane. Dlatego należy modlić się za zmarłych, ofiarować za nich umartwienia i dobre uczynki, by skrócić ich czas przebywania w czyśćcu. Jednocześnie można i należy szukać wsparcia i rady u świętych. Dzięki ich wstawiennictwu można wypraszać u Boga łaski dla siebie i bliskich sercu. Lianie, modlitwy wstawiennicze są wyrazem wiary w świętych obcowanie.

Święta Rita uważana jest za orędowniczkę w sprawach beznadziejnych, niemożliwych (drugi tytuł dzieli ze św. Judą). Nie jest znana geneza powstania tych przydomków. Przyjmuje się, że nadali je Hiszpanie. Rita jest patronką cierpiących fizycznie i duchowo. Oręduje za tymi, którzy uważają, że zmarnowali życie. O pomoc św. Ritę proszą pragnący zgody, szczególnie w rodzinach. O jej wstawiennictwo modlą się zarówno ci, którzy doznali krzywdy i nie mają ani siły, ani wiary, by przebaczyć, jak i ci, którzy wiedzą, że potrzebują przebaczenia. Rita jest patronką małżeństw, rodzin. Do niej modlą się panny o dobrego męża. To orędowniczka pokoju i dzieł miłosierdzia.

Część prawdy o Ricie zawierają kierowane do niej modlitwy. Z tekstów, cytując użyte w nich sformułowania, wyłania się obraz kobiety o niewinnej duszy, czystym, dziecięcym sercu, głoszącej chwałę Boga. Rita może być wzorem i autorytetem dla żon, matek, wdów, zakonnic. Określana jest mianem męczennicy cierpliwości i żarliwości o zbawienie, umiłowanej córy świętego Augustyna, ukrytej męczennicy, która doskonale poddała się woli Bożej. Odprawiając Nowennę do św. Rity, rozważa się tajemnicę jej odpowiedzi na Boża łaskę, miłości i posłuszeństwa.


Rita uważana jest za skuteczną orędowniczkę, o czym świadczą między innymi przechowywane w jej sanktuariach i miejscach kultu podziękowania za doznane cuda i łaski. 
Być może stąd też pojawił się przesąd, że jest skuteczna ale i droga, gdyż za wyświadczoną łaskę każe sobie płacić zgodnie z zasadą: tyle daję, ile mogę wziąć. Opinia ta z punktu widzenia wiary może być jedynie traktowana w kategoriach zabobonu.

Na obrazach Rita przedstawiana jest w stroju zakonnym: czarnym habicie, białym welonie, z cierniem na czole. Jej atrybuty to: dwoje dzieci, krzyż, cierń, figa, pszczoły, róża. Często przedstawiana jest obok umęczonego Jezusa i trzymająca w prawej ręce długi cierń. Nad głową ma aureolę przypominającą koronę cierniową.

W: Aleksandra Murzańska, Święta Rita, cudowna historia patronki od spraw beznadziejnych, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2011.

2 komentarze:

  1. Anonimowy14.3.13

    Św RITO wyproś u PANA BOGA dar łasi zdrowie dla mojej córki mjej wswej opiece rodzinę syna ipozostałą rodzine dziękuje za wszystkie dobra iotrzymane łaski miej nas św RITO w swojej opiece błogosław nam.

    OdpowiedzUsuń
  2. Anonimowy8.6.13

    ŚWIĘTA RITO MNIEJ W SWOJEJ OPIECE WSZYSTKIE SWOJE DUSZE POTRZEBUJĄCE I POMÓŻ TYM KTÓRZY NAJBARDZIEJ TEGO POTRZEBUJĄ

    OdpowiedzUsuń