Modlitwa wdowy

Święta Rito, przychodzę do ciebie peł­na bólu po śmierci tego, którego dał mi Pan jako męża. Ty, która wiele cierpiałaś widząc swojego zabitego męża i umiałaś pogodzić się z wolą Bożą, oddając Bogu swoje zranione serce małżonki, przyjdź mi z pomocą i wyproś dla mnie u Pana po­cieszenie, abym nie przeżywała w smut­ku reszty mego życia.
Niech Pan obdarzy mnie łaską, abym mogła cię naśladować, modląc się o zba­wienie dla mojego zmarłego męża. i abym przeżywała moje wdowieństwo w miłości Boga i bliźniego, w mądrym prowadzeniu domu i rodziny, we wzajemnej miłości i szacunku krewnych.
W ten sposób podtrzymywana przez Bożą pomoc i ufna w Twoje wstawienni­ctwo, o święta Rito, mam nadzieję osiąg­nięcia życia wiecznego. Amen.