Modlitwa osoby konsekrowanej

O chwalebna święta Rito, ty któraś od pierwszych dni twego wstąpienia do klasztoru była przykładem i wzorem sióstr klauzurowych, któraś wzrastała w gorliwości, by osiągnąć heroizm cnót, wyproś dla mnie od Boskiego Mistrza po­trzebne mi łaski, abym również i ja nie zawiodła (nie zawiódł) Pana w autentycznym życiu we­dług Ewangelii, reguł, ślubów i praktyk mojego instytutu życia konsekrowanego. W ten sposób będę mogła (mógł) naśladować Ciebie, święta Zakon­nico, któraś doskonale naśladowała na­szego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...