Modlitwa osoby poszukującej partnera do zaślubin

Ojcze, Ty nie chcesz, aby człowiek był samotny. Ty jesteś w komunii miłości z Synem i Duchem Świętym. Proszę, po­zwól mi spotkać osobę, którą pragniesz mi dać. Spraw, aby i w moim życiu po­wtórzyła się historia Sary i Tobiasza, tak jak to opisuje Biblia. Pomóż mi żyć mod­litwą i czystością, jak to czyniła święta Rita. abym rozpoznał Twój plan i przyjął Twoją wolę. Oddal od mojego serca i od serc moich bliskich niepokój i lęk przed byciem samotnym, tak abym nie czynił ryzykownych i pośpiesznych wyborów. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu....