Modlitwa do świętej Rity

Chwalebna święta Rito, ty, która byłaś godna współcierpieć z Jezusem ukrzyżo­wanym, wyjednaj nam u Boga tę wielką łaskę, ażebyśmy z poddaniem się woli Bożej umieli znosić wszystkie przykrości i cierpienia naszego życia. Otaczaj nas opieką we wszelakich potrzebach nasze­go żywota. Amen.
(3x) Ojcze nasz..., (3x) Zdrowaś Ma­ryjo..., (3x) Chwała Ojcu...