Śmierć Rity i pierwsze cuda

Zbliżała się już godzina szczęśliwego przejścia błogosławionej Rity, kiedy ukazał się jej nasz Odkupiciel wraz ze swą Najświętszą Matka, zapraszając ją do nieba. Następnie poprosiwszy o najświętsze sakramenty i przyjąwszy je, z całą radością przygotowała się na ostatnie odejście z tego świata. Ułożywszy wiec swoje osłabione ciało, wy­cieńczone postem i pokutami w ubogim łóżku, cała pochłonięta kontemplacją rzeczy niebieskich, spokojnie zasnęła w Panu i na­tychmiast dzwony kościoła same zaczęły bić. Błogosławiona zmarła w soboty 22 maja roku 1447, w wieku około 70 lat.

Śmierć sprawiedliwego, który służył Bogu przez całe życie i może wreszcie w Nim spocząć - takie było odejście Rity. Siostry opowiada­ją, że przed zamknięciem oczu na zawsze Rita miała widzenie Jezusa i Dziewicy Maryi, którzy zapraszali ją do nieba. Wizja ta napełniła ją nieskończoną radością. Tego rodzaju wydarzenia nic są możliwe do udowodnienia w żaden sposób, jednak informacja opiera się z pew­nością na solidnej tradycji ustnej, dobrze znanej w klasztorze w Cascii. Rita najprawdopodobniej wyznała którejś ze swoich współsióstr, że otrzymała tego rodzaju łaskę, a mniszki przechowały w sercu ten kolejny znak jej świętości.

Po widzeniu Rita przygotowywała się na odejście. Być może poprosiła o założenie habitu, w którym chciała być pochowana, wy­spowiadała się i przyjęła Komunię św., a w końcu „spokojnie zasnęła w Panu - jak to poetycko określiły moment jej śmierci mniszki. Po wielu udrękach, licznych tragediach, długich latach pełnej miłości służby Bogu i bliźniemu Rita mogła wreszcie spocząć w objęciach Tego, którego przez cale życie szukała i który nie odmówił zasłużonej nagrody dla swojej wiernej oblubienicy: zaśnięcia w Panu.

Wspominając o śmierci Rity, Cavallucci opowiada, że jedna z jej towarzyszek zobaczyła jej duszę wstępującą do nieba w towarzystwie aniołów: „I tak ta błogosławiona dusza wstąpiła do nieba w Roku Pańskim tysiąc czterysta czterdziestym siódmym, dnia dwudzie­stego drugiego maja, w sobotę w nocy odeszła, by cieszyć się swym umiłowanym Oblubieńcem, Chrystusem Jezusem; jej duszę niesioną przez aniołów do nieba widziała jedna z jej towarzyszek, któta wolała w czasie jej odejścia: « Nie widzicie, siostry, nic widzicie, że naszą Rite odprowadza wielu aniołów z ogromnym przcpychcm?»"

Był 22 maja 1447 roku - Rita musiała mieć nieco ponad siedem­dziesiąt lat, o których wspominały mniszki, skoro jest ptawdą - jak to zostało obliczone na podstawie najnowszych badań - że urodziła się w 1370 lub 1371 roku.

Na cuda nie trzeba było długo czekać. O jednym z nich mówią także same mniszki w swojej biografii, drugi opisany został przez inne źródła.

O cudzie dzwonów, które same się rozdzwoniły, kiedy Rita wydała ostatnie tchnienie, opowiadają nie tylko siostry, ale także Cavallucci, któty wspomina jeszcze inny cud: „Kiedy ta błogosławiona dusza oddzieliła się od jej ciała, dały się słyszeć trzy uderzenia dzwonu klasz­tornego, który sam z siebie zadzwonił, a jeśli kto ma wiarę, to uderzyli w niego aniołowie, kiedy odprowadzali tę błogosławioną duszę, co wywołało ogromne zdumienie obecnych i całej czcigodnej ziemi Cascii, a po całym klasztorze rozszcdł się niezwykle miły zapach, jej pokój zajaśniał blaskiem, jakby w środku było słońce".

Ciało zmarłej mniszki od razu było uważane za święte, a jej pogrzeb stanowił prawdziwą apoteozę. Cavallucci, opierając się na wcześniej­szej tradycji pisanej i ustnej, pisze: „Ciało Rity pozostało tak piękne i tak wdzięczne, że wydaje się, iż wychodził z niego promień blasku, jasny znak, że było mieszkaniem i pokojem przeświętej duszy; na czole widać było ranę od ciernia, jaśniejącą mocniej niż rubin, a tego, jak wielka pociechę dawał im ten pożądany widok, nie można w ża­den sposób opisać, i zupełnie nie mogło być mowy o jakiejkolwiek boleści. Kronikarz tłumaczy wiec, że pociecha płynąca z cudownych znaków dokonujących się po śmierci Rity była tak wielka, że ból współsióstr z powodu straty ich niezwykłej towarzyszki przemienił się w radość.

-Następnego ranka odbył się pogrzeb z ogromna owacją i wielkim napływem ludzi z różnych stron świata, a cały lud przezacnej ziemi Cascii dał dowód niezwykłej hojności i przeogromnej szczodrobli­wości, ofiarując świece i inne rzeczy" - rak Cavallucci opisuje pogrzeb siostry Rity.

Odpowiadając na powszednią prośbę, ciała Rity nie pogrzebano, lecz wyznaczono mu „osobne miejsce w kościele własnym klasztoru czcigodnych Matek (słowa Cavalluccicgo). Kiedy ciało Rity miało być przeniesione na to „osobne miejsce" podeszła jedna z krewnych, która - jak opowiada Cayallucci - "miała kaleką jedna rękę, która nie mogła niczego zrobić od wielu lat, ponieważ była zupełnie pozbawio­na czucia. Podszedłszy kilka razy z płaczem, by objąć na znak bólu szyję zmarłej Rity, zobaczyła, że w cudowny sposób wróciło jej czucie w kalekiej ręce. Uradowana, ze łzami bólu i radości, wyprawiła ucztę dla wszystkich za uzdrowienie ręki... i to był pierwszy cud, jakiego [Rita] dokonała".

lnny cud, bardzo podobny do tego wyżej opisanego, dokonał się w tych samych dniach i był poświadczony na procesie apostolskim przez siedemdzicesięciodwuletniego Restora Cesiego z Cascii, pu­blicznego notariusza. Cesi powiedział sędziom, że słyszał wiele rzeczy o błogosławionej Ricie od niejakiego Jana Antoniego Biagia, zwa­nego Riccone, mającego dziewięćdziesiąt lat. Opowieści o mniszce Biagio znał z kolei od swojej matki, która zmarła w wieku stu dziesię­ciu lat i pochodziła z pokolenia następnego po Świętej, a więc można przyjąć, że jest to świadectwo z pierwszej ręki. Notariusz z Cascii przypomniał m. in. cud dotyczący mistrza stolarskiego, Cicca Bar­bara. Był on jednym z pierwszych, którzy przybyli, by zobaczyć ciało błogosławionej Rity. Stanąwszy przed zmarła, powiedział na głos, że «gdyby nie był „kaleki w rękach" wykonałby piękną trumnę, w której można by ją złożyć. Notariusz w swoim świadectwie stwierdził, że „po tych słowach [mistrz Cicco] doznał uzdrowienia swoich rąk i wyko­nał trumnę".

Ten sam świadek, Restoro Cesi. mówił również o malowidle przedstawiającym błogosławioną Ritę, znajdującym się w domu mi­strza Cicca na pamiątkę cudu: „Przypominam sobie to malowidło w rzeczonym domu. gdyż chodziłem tam jako mały chłopiec, jako że moja babcia bvla z domu Barbara" to znaczy z tej samej rodziny, co stolarz.

Rita została od razu uznana przez lud za "swoją" święta. Żyła skrom­nie jak wszvscv, pracowała, wvchowala synów, cierpiała, pomagała wszystkim, przez czterdzieści lat prowadziła święte życie. Była to świętość zwyczajna, zrozumiała dla wszystkich, kwitnąca w życiu co­dziennym. Ludowa cześć dla niej zrodziła się zaraz po jej śmierci i sam Restoro Cesi, którego cytowaliśmy wcześniej, przypomina sobie, że widział biskupów i wysokich dostojników kościelnych klęczących przed nienaruszonym ciałem Rity. Wśród nich był także biskup Spoleto, który później, jako papież Urban VIII, rozpoczął proces beatyfi­kacyjny mniszki.

22 maja - dzień odejścia Rity z tego świata - od razu był trakto­wany jak pełnoprawne święto. Jego legalizację znajdujemy w Statutach Cascii z 1545 roku, a więc dużo wcześniej, zanim Rita zostala beatyfikowana. Podczas procesu jeden z kapłanów złożył w związku z tym takie świadectwo: „Zawsze widziałem, że zachowywano święto bło­gosławionej Rity 21 maja, i słyszałem. że zawsze tak czynili w dawnych czasach przodkowie, i że każdego roku obchodzi się je uroczyście, zaprzestając wszelkich prac służebnych. Zawsze, jak sięgnę pamięcią, odkąd się urodziłem, w dniu święta błogosławionej Rity ludzie z tych sąsiednich wiosek, zarówno mężczyźni, jak kobiety i dzieci, przyby­wali procesyjnie, aby nawiedzić ciało Błogosławionej. Wszyscy oni przychodzili w procesji, śpiewając hymny w drodze i potem w ko­ściele Błogosławionej. Widziałem, że to samo robiły wszystkie inne stowarzyszenia i wielkie rzesze ludzi, którzy przybywają na rzeczone święto ze wszystkich stron, tak iż ledwie można się zmieścić w koście­le i przy kracie, gdzie widać Błogosławioną, i ledwie można przeżyć z powodu ogromnej ciżby".


P. Giovetti: Rita z Cascii, Święta od spraw niemożliwych, Częstochowa 2010.

40 komentarzy:

 1. Anonimowy27.2.12

  Rito ratuj moja rodzine.Ufam ze mi dopomozesz.

  OdpowiedzUsuń
 2. Anonimowy10.4.12

  Swieta Rito wysluchaj mojej prosby ,mòdl sie za nami...

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy10.4.12

  Sw.Rito wysluchaj i pomòz jej

  OdpowiedzUsuń
 4. Anonimowy18.5.12

  Święta RITO proszę o opiekę nad mim synem Michałem i synową Anią. Pomóż Michałowi znaleźć pracę, a Ani podjąć pracę, która pozwoli jej na rozwój zawodowy.
  Pomóż Michałowi w odzyskaniu zdrowia i opiekuj się nim podczas operacji.
  Dziękuję za wstawiennictwo do Boga w wiadomej sprawie.

  OdpowiedzUsuń
 5. Anonimowy30.5.12

  Święta RITO proszę wysłuchaj mojej prośby nie jestem godna Twojej łaski,nie proszę dla siebie ale dla mojej córki Angeli uchroń ja przed operacja BOGU CHWAŁA

  OdpowiedzUsuń
 6. Anonimowy24.6.12

  oŚW,Rito uwolnij mojego męża z nałogu alkoholizmu,aby nasza rodzina się nie rozpadła,o moje zdrowie i pomoc w walce z biedą .

  OdpowiedzUsuń
 7. Anonimowy19.7.12

  Swięta RITO błagam wysłuchaj mojej prośby

  OdpowiedzUsuń
 8. Anonimowy20.7.12

  Swieta Rito noszę Twoje imię i tak samo cierpie w malżenstwie Błagam Cię Swieta Rito pomóz mi.
  Proszę o miłosc i szacunek w rorzinie i aby skonczyl sie alkoholizn meza
  Sw,Rito pomóz proszę w tej beznadziejnej sprawie.

  OdpowiedzUsuń
 9. Anonimowy8.8.12

  Ratuj mnie i moją rodzinę Ukochana Święta Rito.

  OdpowiedzUsuń
 10. Anonimowy25.10.12

  Święta Rito błagam Cię dopomórz mi i ześlij na mojego syna potrzebne łaski które pomogą mu uwolnić się od homoseksualizmu.

  OdpowiedzUsuń
 11. Anonimowy4.11.12

  proszę o pojednanie w rodzinie

  OdpowiedzUsuń
 12. Anonimowy4.11.12

  proszę o pojednanie w rodzinie, wybaczenie krzywd,prawdziwe nawrócenie, miłość wzajemną, zbudowanie wielopokoleniowej wspólnoty w domu

  OdpowiedzUsuń
 13. Anonimowy4.11.12

  proszę o nawrócenie dla męża, pojednanie z synem, wybaczenie krzywd,zbudowanie wspólnoty wielopokoleniowej

  OdpowiedzUsuń
 14. Anonimowy10.12.12

  Sw. Rito. naucz mnie zwalczac nalog pornografii i jak modlic sie za
  tych ktorzy w niej uczestnicza

  OdpowiedzUsuń
 15. Anonimowy22.2.13

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Święta i czcigodna Rito błagam z całego serca o pomoc,wstaw się za mną do Pana Naszego Jezusa Chrystusa aby uprosić mi łaskę o którą proszę i której tak bardzo potrzebuję.Aby ukochana moja,jedyna miłość mojego życia,którą kocham z całego serca pozwoliła mi wszystko naprawić,aby wróciła do mnie z sercem przepełnionym miłością taką jak kiedyś po to,żeby pobrać się i żyć w miłości płynącej prosto od Pana Boga do końca życia.

  OdpowiedzUsuń
 16. Anonimowy11.3.13

  Swieta Rito Ty wiesz jaka ja jestem Samotna - blagam Cie pokaz miDroge z tej Niewoli.

  OdpowiedzUsuń
 17. Anonimowy14.3.13

  NAJUKOCHAŃSZA ŚW RITO proszę cię dopomusz aby PAN JEZUS zagośćiłw mojm sercu wskasz mi droge proszę cie z całego serca.

  OdpowiedzUsuń
 18. Anonimowy22.3.13

  Święta Rito,
  sama już nie daję rady.Proszę,pomóż mi.
  Agnieszka.

  OdpowiedzUsuń
 19. Anonimowy14.4.13

  Święta Rito blagam o pomoc w mojej beznadziejnej sprawie w tobie oststnia nadzieja.

  OdpowiedzUsuń
 20. Anonimowy24.5.13

  swieta rito prosze opomoc prosze o cud laski uzdrowienia e prosze cie o prace dlamnie i zebym wyszla zdepresji

  OdpowiedzUsuń
 21. Anonimowy16.11.13

  Święta Rito, wyrażam ogromną wdzięczność, dziękując Ci za wstawiennictwo i natychmiastową pomoc w trudnych kwestiach związanych z pracą i proszę o dalsze łaski za Twym pośrednictwem.

  Dorota

  OdpowiedzUsuń
 22. Św. Rito, dziękuję za dotychczasowe łaski i proszę o zdrowie dla mojej rodziny a szczególnie mojej córeczki Dominiki .Dodaj nam siły i wytrwałość w walce z ciężką chorobą naszego dziecka

  OdpowiedzUsuń
 23. Św. Rito, dziękuję za dotychczasowe łaski i proszę o zdrowie dla mojej rodziny a szczególnie mojej córeczki Dominiki .Dodaj nam siły i wytrwałość w walce z ciężką chorobą naszego dziecka

  OdpowiedzUsuń
 24. Anonimowy17.1.14

  Sw Rito prosimy cie wstaw sie do Boga i upros zdrowie dla naszej corki Sary zeby wezel chlonny ktory ma powiekszony calkowicie znikl i zeby byly dobre wyniki prosimy cie bedziemy cie wyslawiac jak tylko nam pomozesz

  OdpowiedzUsuń
 25. Anonimowy25.5.14

  Świeta Rito! błagam cie o pomoc w sprawie dla mnie bardzo wznej ,potrzebuje Twojego wstawiennictwa u Boga,potrzebuje cudu,tak bardzo cie prosze ,czcigodna wielka Rito prosze cie rownez o pomyslne zdanie sesji dla mnie i przyjaciolki i aby mogla sie obronic na 5 ,Śweita RIto proze cie nie zostawiaj mnie w tych dwoch sprawach ,Amen.

  OdpowiedzUsuń
 26. Anonimowy11.12.14

  Św. Rito proszę wysłuchaj moich próśb i pomóż nam.

  OdpowiedzUsuń
 27. Anonimowy16.1.15

  SW RITO PATRONKO OREDOWNICZKO W SPRAWACH BEZNADZIEJNYCH WYPROS U TROJCY SW BOZEGO MILOSIERDZIA LASKE POMOC CUDU WYJSCIA ZPROBLEMOW FINANSOWYCH GDYZ BRAKUJE MI SRODKOW NA ZYCIE BLAGAM CIE **ANTONI **AMEN ZMODLITWA I SILNA WIARA

  OdpowiedzUsuń
 28. Anonimowy27.1.15

  SW RITO PROSZE WYPROS POTRZEBNE LASKI TWOJA MOC JES WIELKA NIE POZWOL ZGINAC UFAM ZE DAR SPLYNIE Z SILNA WIARA I MODLITWA ***antoni**

  OdpowiedzUsuń
 29. Anonimowy19.4.15

  SW RITO BLAGAM O WSTAWIENNICTWO WMOJEJ CIEZKIEJ SPRAWIE WIADOMEJ PANU BOGU UFAM TWOJEJ MOCY Z NIEBIOS ZE BEDA WYSLUCHANE U MILOSIERDZIA *AMEN**antoni**

  OdpowiedzUsuń
 30. Anonimowy27.4.15

  SWIETA Rito blagam o wstwiennictwo do najswietrzego naszego Pana oby moja rodzina zyla w szczęsciu i zdrowiu, oby nie odwracali sie od Pana Boga Amen

  OdpowiedzUsuń
 31. Anonimowy27.4.15

  SWIETA Rito blagam o wstwiennictwo do najswietrzego naszego Pana oby moja rodzina zyla w szczęsciu i zdrowiu, oby nie odwracali sie od Pana Boga Amen

  OdpowiedzUsuń
 32. Anonimowy27.4.15

  Swieta Rito blagam wstaw sie u najswietrzego Pana naszego oby dziesiejsze badania byly dobre , Dodaj mi sily aby te ciezkie chwile przetrwala , Amen

  OdpowiedzUsuń
 33. Anonimowy30.5.15

  Swięta Rito proszę wstaw się U Pana najwyższego za Agnieszką żeby zrozumiała kto w jej życiu jest ważny, oraz pomóż mi w moich problemach finansowych .

  OdpowiedzUsuń
 34. Anonimowy7.6.15

  O ŚWIĘTA RITO NAJUKOCHAŃSZA ! BŁAGAM O POMOC DLA MOJEJ JEDYNEJ MAMUSI KTÓRA CIERPI, PROSZĘ O CUD ABY WYZDROWIAŁA.UFAM CI ŚWIĘTA RITO I ZOSTAWIAM BOGU JĄ W RĘKACH , ALE BŁAGAM NIECH ŻYJE DLA MNIE JAK NAJDŁUŻEJ , BEZ NIEJ BĘDĘ SAMOTNA I Z ZALU NIE WIEM CO SIĘ BY MOGŁO ZE MNĄ STAĆ ,ŚWIĘTA RITO NIE OPUSZCZAJ MNIE MATKO BOŻA BĄDŹ PRZY MNIE ZAWSZE I OTOCZ ŁASKĄ MOJĄ MAMUNIĘ . KOCHAM WAS I CIERPLIWIE CZEKAM I PROSZĘ O WYSŁUCHANIE I MODLITWĘ O ZDROWIE MOJEJ MAMUSI

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimowy2.8.15

   proszę cie sw.Rito modl się do ducha sw.boga żeby panowala zgoda i trzezwosc w tym domu wiesz o kogo chodzi nieraz cie proszę sw.rito modle się za nim ale nie pomaga pomoz mi.

   Usuń
 35. Anonimowy2.8.15

  o czcigodna SW.Rito potrzebuje twojej pomocy laski która tak bardzo mi potrzebna cudu za twoim wstawiennitctwem do ojca naszego ducha sw.abym mogla wstać i chodzic na nogach proszę wypros mi te laske a będę dziekowac ci po wieki Bog zaplac .

  OdpowiedzUsuń
 36. Anonimowy22.8.15

  o potezna SW.RITO patronko od spraw trudnych i beznadziejnych tylko ty możesz wyprosić mi laske abym mogla chodzic na noge która jest po operacji lekarze już nic nie mogą pomoc mi dlatego blagam ciebie oblubienico moja pomoz mi pros dla mnie o laske u ducha sw.BOGA.A BEDE OPOWIADALA O TWOJEJ DOBROCI -bog zaplac dokonaj cudu sw.Rito .amen.

  OdpowiedzUsuń
 37. Anonimowy14.9.15

  Swieta Rito dziekuje za otrzymane laski za Twoje wstawiennictwo u Boga Ojca i proszę o dalsza opieke nademna i moja rodzina choć ja niegodna prosić cie o cokolwiek proszę o zgode miedzy moim mezem a corka a sa w wielkim konflikcie BOG ZAPLAC DO WSZYSTKICH KTORZY ODWIEDZAJA TE STRONE MODLCIE SIE GORACO DO SWIETEJ RITY ONA NAPRAWDE WTSLUCHUJE POTRZEBUJACYCH NAWET NAJWIEKSZYCH GRZESZNIKOW Z BOGIEM

  OdpowiedzUsuń
 38. Anonimowy28.4.16

  Sw Rita wysłuchuje naszych modlitw! jak na razie wyniki badań naszego dzieciątka wyszły dobrze! Wierzę gorąco, że urodzi się zdrowy!
  Dziękuję!!! I nadal pokornie proszę o pomoc i modlitwę!

  OdpowiedzUsuń
 39. Kochana , św. Rito bardzo proszę wyproś u pana zdrowie dla mnie , żebym nie była chora na poważniejsza chorobę której może być u mnie nie długo idę do lekarza by się dowiedzieć co dalej. Bardzo Cię proszę , ukochana Św Rito. Wysłuchaj proszę mojego wołania , bardzo proszę też żeby wyjść z problemów finansowych jest bardzo ciężko , nie mam wsparcia w bliskich mi osobach , Droga św. Rito módl się za mnie do Pana naszego bardzo Cię proszę. Chce zmienić swoja osobę na lepsze wiem że zrobiłam wiele rzeczy złych , ale naprawde bardzo żałuję swoich błędów. Módl się za mnie św. Rito

  OdpowiedzUsuń