Nowenna

O święta Rito, potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

O święta Rito, potężna orędowniczko w sprawach beznadziejnych, przekonany o mocy twojego wstawiennictwa, wołam: pobłogosław moją nadzieję otrzymania za twoim wstawiennictwem łaski, której potrzebuję.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

O święta Rito, potężna wspomożycielko w ostatniej godzinie, wołam do ciebie z wiarą i miłością: módl się za mną w chwili mojej śmierci.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Nowennę należy odmawiać przez dziewięć dni