Modlitwa o dar uśmiechu przez łzy

Ty, która boleśnie doświadczyłaś w swoim ciele
- razów od tych, których kochałaś,
- cierpień długiej choroby.
Która w sercu doświadczyłaś wielokrotnie
- niezrozumienia ze strony bliskich,
- szyderstw ze strony tych, którzy cię odrzucali,
- pogardy od tych, za którymi się wstawiałaś u Boga,
- zwątpienia w sytuacjach beznadziejnych.
Przekaż mi tajemnicę
- łagodności twojego serca,
- twojej gotowości do przebaczenia,
- twojej siły w sytuacjach bez wyjścia,
- twojej miłości zawsze silniejszej od nienawiści,
- twojej wytrwałości w modlitwie,
- twojej wierności w miłości do Boga,
- twojego uśmiechu przez łzy.
Pomóż mi zachować
- serce dziecka ufne w rękach kochającego Boga,
naszego Ojca,
- miłość czułą i silną jak miłość Jezusa, aby przebaczać i kochać aż do końca,
- uważne wsłuchiwanie się w słowa Ducha Świętego
i z otwartym sercem przyjmowanie Jego darów pojednania i pokoju.