Litania do św. Rity o dary Ducha Świętego

Owocem Ducha Świętego jest miłość.
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Uproś ją dla nas.
Owocem Ducha Świętego jest pokój.
Ty, św. Rito, nim żyłaś. Uproś go dla nas.
Owocem Ducha Świętego jest radość.
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Uproś ją dla nas.
Owocem Ducha Świętego jest cierpliwość.
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Uproś ją dla nas.
Owocem Ducha Świętego jest przebaczenie.
Ty, św. Rito, nim żyłaś. Uproś go dla nas.
Owocem Ducha Świętego jest czystość.
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Uproś ją dla nas.
Owocem Ducha Świętego jest wierność.
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Uproś ją dla nas.
Owocem Ducha Świętego jest panowanie nad sobą.
Ty, św. Rito, nim żyłaś. Uproś go dla nas.
Owocem Ducha Świętego jest nadzieja.
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Uproś ją dla nas.

Modlitwa końcowa:
Panie Jezu, oddajemy Ci nasze trudne sprawy osobiste i nasze wielkie pragnienie dobra. Za pośrednictwem św. Rity prosimy, ześlij Twojego Ducha, abyśmy, tak jak św. Rita, w swoich czynach i słowach kierowali się Twoją Ewangelią i byli prowadzeni Twoją łaską. Ty jesteś Bogiem, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.