Modlitwa zawierzenia

Święta Rito, Bóg Ojciec obdarzył cię łaską czynienia cudów i przekazywania światu twoich łask. Oto staję przed tobą, aby przedstawić ci moje prośby i wyrazić wdzięczność. Ty, którą nazywa się patronką w sprawach beznadziejnych, zachowaj mnie od nieodwracalnych nieszczęść, oddal ode mnie i moich bliskich zwątpienie, które jest śmiercią duszy. Pomóż mi urzeczywistniać w moim życiu cnoty, którymi żyłaś: pokorę, łagodność, cierpliwość, miłosierdzie wobec najbiedniejszych, pobożność, poczucie obowiązku, a przede wszystkim niewzruszoną ufność Bogu.
Powierzam siebie twojej opiece. Uproś u Pana przebaczenie moich grzechów i siłę opierania się pokusom. Prowadź mnie i tych, których kocham, poprzez życie, aż po ucztę w Królestwie Bożym, gdzie kiedyś spotkamy się w chwale Bożej.