Modlitwy na każdy dzień roku - Wrzesień

1. JEZU, miłość wzajemna zaczyna się od miłości do Ciebie. Rozpal moje serce pragnieniem jedynie Ciebie samego. Pomóż mi wypełniać wszystko to, co dajesz mi jako zadanie na ten dzień. Udziel sił do pokornego czynienia przede wszystkim małych rzeczy tylko dla Ciebie. Oczyszczaj moje intencje i motywacje.

ŚWIĘTA RITO, ty codziennie pomnażałaś talenty i dary, jakie otrzymywałaś od swego Oblubieńca. Uproś mi dar tej roztropności, abym umiał rozróżnić co jest prawdziwie Jego wolą. Spraw, abym nie przeszedł dziś obojętnie obok drugiego człowieka, potrzebującego choćby tylko mojego uśmiechu czy dobrego słowa. Amen.  

 
2. JEZU, każde dobro, jakie czynię w swoim życiu pochodzi tak naprawdę z Twojej Miłości i łaski. Nie pragniesz ode mnie nienagannego wypełniania każdego prawa, ale przede wszystkim miłosierdzia, które będzie obliczem Twojego Oblicza pośród bliskich mi osób. Pomóż mi żyć duchem Prawa, a nie jego literą.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś co jest najważniejsze w codzienności. Naucz mnie dobrego rozeznawania między większym i mniejszym dobrem. Pomóż mi codziennie odnajdywać wolę Pana w moim życiu i realizować ją z pełnym oddaniem. Amen.


3. PANIE, tak często wracam wciąż do grobu moich grzechów - tak mocno się do nich przywiązałem, że ciężko jest mi je całkowicie porzucić. Ty jednak i tam nie zostawiasz mnie samego, ale pokazujesz, że nawet moją śmierć potrafisz przemienić w życie mocą Twojej Miłości. Wyprowadź mnie z moich grobowców.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze głosiłaś Prawdę, która kocha i przebacza, ale często nie jest łatwa do przyjęcia. Nie ugięłaś się jednak pod presją otoczenia. Uproś mi dar takiego męstwa, abym potrafił całym sercem głosić Prawdę o dobroci Boga, który mnie nigdy nie opuszcza. Amen.


4. JEZU, tak często koncentruję się na swoich słabościach i niedomaganiach, że już zupełnie nie spoglądam w Twoje oczy. Widzę tylko swoje grzechy i zaniedbania. Pokaż mi dziś, że nie stworzyłeś mnie dla życia w ciemności, ale w świetle. Niech dziś doświadczę Twego miłosiernego Serca, w którym mogę zobaczyć Prawdę.

ŚWIĘTA RITO, ty znałaś moc Bożego Słowa. Naucz mnie doceniać Pismo Święte, które mam codziennie blisko siebie. Uproś mi łaskę chętnego odnajdywania w Nim mojej historii życia. Niech twoje wstawiennictwo wyprasza mi dziś łaskę ciągłego poszukiwania Pana. Amen.


5. PANIE, Ty wchodzisz ze swoją łaską wszędzie, w każdy zakątek mego życia i czekasz aż ją przyjmę. Pragniesz uzdrawiać moje dolegliwości fizyczne i duchowe, każdy brak wypełnić światłem Twej Obecności. Jezu, pozwalam Ci dziś wejść do mego serca i proszę: uzdrów mnie całego, choć nie jestem tego godzien.

ŚWIĘTA RITO, Patronko wypraszająca cuda, bądź dziś moją Orędowniczką. Wyproś mi łaskę uzdrowienia ducha i ciała, abym uwolniony od więzów niemocy, jakie wciąż mnie krępują, służył Panu ze wszystkich swych sił. Amen. 

 
6. JEZU, jak często ogarnia mnie zwątpienie, poczucie bezsensu, brak nadziei na lepszą przyszłość. Nie mam wtedy sił. Ty zachęcasz mnie jednak do jeszcze jednego wysiłku - abym z Tobą wypłynął na głębię tych wszystkich spraw, które trapią moje serce niepokojem. Dotknij ich, Panie, Twoją mocą i ulecz mój brak ufności.

ŚWIĘTA RITO, ty nie szukałaś mądrych rozwiązań swoich problemów u innych, ale zawsze czerpałaś z Bożego Źródła Mądrości. Ucz mnie takiego zawierzenia Bogu, który wciąż na nowo uwalnia mnie spod władzy ciemności. Uproś mi ła-skę wdzięczności za wyrwanie mnie z tej niewoli. Amen.


7. BOŻE, Ty pragniesz całkowicie odmienić moje serce, aby stało się zupełnie nowe poprzez działanie Twojej łaski. Wzywasz mnie dziś do codziennej wierności Twemu Słowu, abym wytrwał pośród ciemności, jakie mnie nawiedzają. Wspomóż moje mizerne wysiłki Twoją mocą, bym potrafił wciąż na nowo powstawać z upadków.

ŚWIĘTA RITO, ty w różnych przeciwnościach swego życia wciąż ufałaś w miłość i dobroć Pana. Uproś mi dar takiego zawierzenia, abym nie opierał się na własnych siłach, ale trwał Jego mocą. Naucz mnie zostawiać to, co złe w moim życiu i czynić dobro ze względu na Jezusa. Amen.


8. PANIE, Ty wybierasz to, co małe i niepozorne w oczach świata. Wybierasz dziś mnie do szczególnego, jedynego i niepowtarzalnego spotkania z Tobą. Przychodzisz do mego serca pełnego niepokoju i zatroskania o różne sprawy - i wypalasz je mocą Twego pokoju. Weź je w Swoje Ręce i Ty troszcz się o mnie.

ŚWIĘTA RITO, wybranko Jezusa, ty niosłaś wszystkim pokój, bo najpierw odnalazłaś go w swym Oblubieńcu i pozwoliłaś przemienić swe serce. Uproś i dla mnie łaskę zawierzenia i przedstawiaj Bogu moje troski. Naucz mnie z radością i pokojem przyjmować wszystko z Jego ręki. Amen.


9. JEZU, Ty kładziesz dziś na mnie swoją Rękę i pragniesz, abym otworzył swe serce na wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Wybrałeś mnie do przyjaźni z Tobą. Pomóż mi odpowiedzieć miłością z całego serca. Dodaj mi odwagi do zatopienia się w Twoim Sercu.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że twoim Obrońcą wobec ludzi jest sam Bóg. Nie lękałaś się podejmowania nowych zadań. W ubóstwie, które ślubowałaś, codziennie odnajdywałaś bogactwo samego Pana, który oddał ci Siebie bez reszty. Naucz mnie dziękczynienia za tak wielki Dar. Amen.


10. PANIE, jak często czuję się tak po prostu słaby, niemocny wobec tego, co się dzieje dookoła. A przecież Ty wszystko trzymasz w Swoich kochających dłoniach. Spraw, abym umiał w każdej chwili tego dnia odkrywać Twoją moc, bo tylko dzięki niej mogę żyć. Pomóż mi odnaleźć w każdej słabości promień Twojej Miłości.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że tajemnica wszechmocy Boga objawia się poprzez twoją słabość. Naucz mnie takiego spojrzenia, abym zawsze dążył do coraz głębszego poznawania Jego Serca. Uproś mi łaskę ufności, która uzdrowi intencję każdego mojego czynu tak, aby był dla Jego większej chwały. Amen.


11. JEZU, pragnę w Tobie i z miłości do Ciebie codziennie umierać. Umierać dla swojej woli, swojego widzi-mi-się, swojej mocy. Tak, aby całkowicie zawierzyć w Tobie i odkryć życie, jakim mnie obdarzasz. Zmień całkowicie mój sposób myślenia i nawróć moje serce do Ciebie. Pokaż mi dziś, proszę, wielkość tego, co mi ofiarowujesz.

ŚWIĘTA RITO, ty byłaś zawsze wdzięczna swemu Oblubieńcowi za dar wybrania do szczególnej bliskości z Nim. Naucz i mnie odkrywać ten niepozorny dar - powołanie - jakiego udzielił mi Bóg. Spraw, abym w każdej chwili dziękował Mu za to, co otrzymuję z Jego Dobroci. Amen.

 
12. PANIE, pomóż mi w każdej słabości odnaleźć Twoją moc, a w ciemnościach, jakie otaczają moją duszę - Twoje światło. Spraw, abym nie postrzegał tego, co mnie spotyka jako nieszczęścia i powodu do narzekania, ale raczej wciąż wzrastał ku wdzięczności. Naucz mnie każdą chwilą wielbić Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że pozory często mylą. Pokazuj mi Prawdę o tych chwilach, które dziś do mnie przyjdą. Spraw, abym potrafił wykorzystać je jako daną mi na nowo szansę. Uproś mi łaskę dostrzegania dobra tam, gdzie jest ono wciąż dla mnie ukryte. Amen.


13. JEZU, jak często zwodzi mnie moja pozorna pewność siebie. Pokładam ufność wciąż w wiedzy, która wzmacnia jedynie moją pychę, a nie prowadzi do Ciebie. Daj mi łaskę akceptowania tego, że tylko Ty jesteś Bogiem, który wie wszystko. Udziel mi daru pokory, abym potrafił zejść z piedestału, który sobie wybudowałem.

ŚWIĘTA RITO, ty kochałaś swoich nieprzyjaciół pomimo tego, iż wiedziałaś jak wielkie rany zadali twojej rodzinie. Pomóż mi postawić Miłość ponad wszystko inne w moim życiu. Naucz mnie nie oceniać drugiego człowieka, ale pomagać mu stawać na nogi w obecności Pana. Amen. 


14. PANIE, jak często mam wielkie pragnienia, ale w ich realizacji odbiegam od Twojej woli. Próbuję tworzyć sobie jakieś namiastki i zapominam, że one nigdy mi Ciebie nie zastąpią. Jezu, przywróć mi spojrzenie skierowane na Ciebie - wgłąb Twego Serca przebitego włócznią Miłości. Spraw, abym nie odrywał wzroku od Ciebie Samego pośród przeciwności, które mnie dotykają.

ŚWIĘTA RITO, ty - pomimo cierpienia - wciąż koncentrowałaś się na wypełnianiu woli Boga. Daj mi łaskę codziennego patrzenia na krzyż, pomimo jadowitych węży, które zsyła codzienność. Uproś mi to spojrzenie Miłości. Amen.

 
15. PANIE, tak często próbuję uciec od odpowiedzialności za drugiego człowieka. A Ty dzisiaj pokazujesz mi na czym polega prawdziwa wspólnota. To przede wszystkim miejsce, w którym kocham drugiego człowieka i jego życie nie jest mi obojętne. Naucz mnie tej wrażliwości na osobę, która jest obok mnie.

ŚWIĘTA RITO, ty potrafiłaś napominać swoich bliskich, ale również nieprzyjaciół. Zależało ci na dobru i zbawieniu każdego człowieka. Uproś mi tę łaskę Bożego spojrzenia na tych, wśród których żyję. Pomóż mi nie zawieść zaufania Jezusa, który w moje dłonie powierza również ich los. Amen. 

 
16. JEZU, Ty w trudnych momentach zawsze znajdowałeś oparcie w Ojcu - do Niego modliłeś się przed Męką, w Ogrójcu, do Nie¬go wypowiedziałeś jedne z ostatnich słów. Mimo, że czułeś się opuszczony - z ufnością powierzałeś się w Jego Ręce. Panie, spraw, niech miecz boleści, który często przeszywa me serce, będzie dziełem ku Twojej większej chwale. A w chwili największego trudu pomóż mi ufać Tobie wbrew wszystkiemu.

ŚWIĘTA RITO, przebita cierniem cierpienia, uproś mi łaskę wytrwania, abym umiał cierpieć i cierpliwie trwać - abym nie uciekł spod krzyża. Amen.

 
17. PANIE, Ty dajesz mi Swoje Słowo, które trafia wprost do mego serca. To Ono mnie prowadzi, oświeca drogę każdego dnia, abym nie potknął się i nie upadł. Pomóż mi przyjmować Je każdego dnia i nie pozwolić Mu upadać bezowocnie. Niech Ono przemienia mnie w Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, ty karmiłaś swą duszę Słowem Pana i realizowałaś Je w swoim życiu. Uproś mi łaskę takiego słuchania, aby Słowo przemieniało moje życie. Naucz mnie cierpliwości w oczekiwaniu na to aż dostrzegę sens tego, co teraz się dzieje. Pragnę ufnie złożyć każdą mą chwilę w ręce Jezusa i poddać się Jego panowaniu nad moim życiem. Amen. 


18. PANIE, zostawiłeś na dnie mojego serca taką przestrzeń, której pustkę możesz wypełnić jedynie Ty. Dlatego właśnie każdy mój czyn jest poszukiwaniem Ciebie, nawet jeśli nie zdaję sobie z tego sprawy. Pomóż mi odnajdywać Twoją Miłość we wszystkim, co mnie spotyka.

ŚWIĘTA RITO, ty pokochałaś Jezusa o wiele mocniej niż cały świat wokół ciebie. To w pryzmacie Jego Miłości patrzyłaś na innych i dlatego umiałaś przebaczać nawet największe krzywdy. Pokazuj mi dziś jak wypełniać wolę Ojca, który chce dla mnie jedynie dobra. Uproś mi łaskę stawania w Prawdzie. Amen.

 
19. BOŻE, nie chcę już żyć tylko dla siebie samego. Pragnę każdą chwilę przeżywać dla Ciebie i z Tobą. Spraw, abym w sytuacjach, które dziś mnie spotkają, należał do Ciebie całym sercem. Ulituj się nade mną i udziel potrzebnych łask. Naucz mnie miłosierdzia wobec drugiego człowieka, którego dzisiaj napotkam.

ŚWIĘTA RITO, ty wybaczyłaś wszystkim, którzy zrobili ci jakąkolwiek krzywdę. Pokaż mi jak wybaczać nie tylko siedem razy, ale w pełni, za każdym razem. Uproś mi łaskę takiego miłosierdzia bez granic, na wzór naszego Pana. Pomóż przebaczyć te zadry, które wciąż ranią moje serce. Amen. 

 
20. PANIE, jak wielkich dzieł dokonałeś już w moim życiu i codziennie sprawiasz dla mnie nowe cuda - takie małe, drobne, których często nawet nie zauważam. Jak dobry Ojciec czuwasz nad każdym moim krokiem. Pomóż mi, Jezu, dostrzec tą Opatrzność, która prowadzi mnie przez wszystkie chwile. Daj mi łaskę wdzięczności.

ŚWIĘTA RITO, ty wiernie słuchałaś każdego Bożego Słowa. Uproś mi dar takiej wewnętrznej postawy czujności, abym i ja potrafił nie upuścić na ziemię ani jednej małej joty z tego, co mówi do mnie Pan. Naucz mnie całym sercem odpowiadać na to do czego On mnie wzywa. Amen.

 
21. BOŻE, Ty masz wobec mnie Swój plan - dałeś mi powołanie, które mam odkryć w swoim sercu. Ofiarowujesz mi też Swoją łaskę każdego dnia - zawsze inną, niepowtarzalną. Pomóż mi wykorzystać każdą chwilę, jaką dostaję od Ciebie. Spraw, bym nie marnował czasu na żal, gniew, brak miłości czy przebaczenia. Ucz mnie odpowiadać otwartym sercem na Twoje dary.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze dawałaś innym więcej miłosierdzia niż surowości. Spraw, abym dostrzegał chorobę mej duszy tak, żeby w każdej chwili wzrastała moja wdzięczność i wyrozumiałość wobec innych. Pomóż mi odkrywać to przebaczające Oblicze Ojca. Amen. 


22. Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek.

O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, święta Rito od spraw beznadziejnych. Módl się za nami, nasza Patronko z Cascii, uproś nam łaskę mądrości krzyża i coraz głębsze poznanie Tajemnic Bożych. Amen.

 
23. BOŻE, Ty całkowicie uwiodłeś moje serce tak, że już nie potrafię żyć bez Ciebie. Tylko w Tobie czuję się całkowicie kochany i zrozumiany. Daj mi odczuć dziś Twoją obecność i moc Twej opieki nade mną. Pomóż mi dobrze rozeznawać każdy mój czyn, aby chwalił Ciebie, a nie budował moją pychę.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś co oznacza iść za Panem, potrafiłaś oddać Mu ster swojego życia. Naucz mnie takiej pokory, abym zawsze uznawał Jego panowanie nad chwilą obecną, ale też nad moją przeszłością i przyszłością. Jezu, ufam Tobie w każdej sytuacji. Amen.


24. PANIE, dla Ciebie nie ma we mnie nic tak ukrytego, że o tym nie wiesz. Widzisz całego mnie, a szczególnie to, co dzieje się na dnie mej duszy. Tylko Ty znasz pełną prawdę o mnie - a mimo to nie przestajesz mnie kochać. Pozwól mi, proszę, szczerze odkrywać co kryje się w moim sercu.

ŚWIĘTA RITO, aby żyć w pokorze, każdego dnia musiałaś stawać w prawdzie przed Panem i sobą samą. Uproś mi tę łaskę, abym w promieniach Bożej Miłości poznawał siebie. Ukazuj mi, proszę, że wszystko, cokolwiek posiadam, otrzy-muję z Jego wielkiego Miłosierdzia. Amen.

 
25. JEZU, aby pełnić Twoją wolę nie wystarczy tylko odmawiać codzienne modlitwy. Trzeba mieć też serce otwarte na Twoją łaskę, ale i na bliźniego, który jest blisko mnie. Usuń, proszę, z mego wnętrza wszystko, co oddala mnie od Ciebie lub innych. Wypal w Ogniu Twej Miłości to, co nie jest Twoją wolą.

ŚWIĘTA RITO, ty wiesz jak trudno jest kochać najbliższych, którzy często boleśnie ranią serce. Naucz mnie przebaczać te zranienia i zawsze szukać Bożego Oblicza w drugim człowieku. Pomóż mi odnajdować świątynię Pana w osobie, która jest obok mnie. Amen.


26. BOŻE, pragnę ujrzeć Twoje Oblicze. Często jednak motywuje mnie ciekawość, żądza sensacji, a nie prawdziwa Miłość. Proszę, oczyszczaj wszystkie moje intencje, aby były przede wszystkim poszukiwaniem Twojej świętej woli. Pomóż mi pozostawać na tym co ciche i pokorne.

ŚWIĘTA RITO, ty budowałaś świątynię dla Pana w swoim sercu przez całe życie. Naucz mnie każdą decyzją stawiać dom godny Boga, zamiast wciąż brodzić w tych samych gruzach grzechów i zaniedbań. Pokaż mi, proszę, głęboki sens wszystkiego, co robię codziennie. Amen.

 
27. PANIE, Ty dajesz mi powołanie do tego, co robię na co dzień. Ofiarowujesz mi też Swoją łaskę każdego dnia - zawsze inną, niepowtarzalną. Pomóż mi wykorzystać każdą chwilę, jaką dostaję od Ciebie. Spraw, bym nie marnował czasu na żal, gniew, brak miłości czy przebaczenia.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś jak niewiele dobrego możesz zrobić bez interwencji Bożej łaski. Naucz mnie stawania w prawdzie, choćby wydawała mi się upokarzająca. Proś Pana o dar wyzwolenia mnie ze starych grzechów i przyzwyczajeń, abym wolnym sercem mógł odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Amen.


28. JEZU, pragnę szukać Cię całym swoim sercem. Daj mi łaskę ciągłego odnajdywania Ciebie w mojej codzienności. Spraw, aby każda chwila była przepełniona Twoją obecnością. Po-móż mi umierać ze swoich pomysłów na życie i zatrudnij mnie w Twojej winnicy, abym cieszył się każdym denarem Twego Miłosierdzia.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze wiedziałaś, że twym największym skarbem, dla którego warto umierać, jest sam Bóg. Naucz i mnie dostrzegać Tego, Który jest prawdziwie sensem każdej sytuacji. Pomóż mi odkrywać piękno Jego myśli i drogi, jaką mnie prowadzi. Amen. 


29. PANIE, Ty zawsze się mną opiekujesz. Znasz mnie najlepiej ze wszystkich. Posyłasz mi codziennie Swoich aniołów. Dziękuję Ci za Twą pomocną dłoń, wyciągniętą często pośród mroków, jakie mnie otaczają. Proszę Cię o taką prostą ufność w to, że zawsze się o mnie zatroszczysz.

ŚWIĘTA RITO, ty jesteś jednym z moich „aniołów". Proszę, towarzysz mi nieustannie i wspieraj w trudach codzienności. Weź moje troski i zanieś je do stóp Jezusa. Chroń mnie od wilków, które próbują mnie oderwać od łaski Boga. Uproś mi nade wszystko dar radości ze wszystkiego, co otrzymuję od Pana. Amen.


30. JEZU, Ty przyszedłeś po to aby mnie zbawić, a nie potępić. Na każdym kroku okazujesz mi Swe miłosierdzie. Z moich czynów wyciągasz to, co najlepsze. Pragniesz, abym odrzucił wszystko, co jeszcze oddziela mnie od Twego Serca. Udziel mi tej łaski, abym potrafił zapłakać nad swoim niby-bogactwem i odrzucić bożki, które czczę ponad Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, ty zbudowałaś swój dom na fundamencie, jakim jest Chrystus. Naucz mnie zostawiać wszystko, co nie pochodzi od Niego, abym słuchał Jego słowa i przestał budować na piasku własnej oceny sytuacji. Pokaż mi te miejsca, które jeszcze wymagają we mnie takiego uzdrowienia. Amen.

Źródło: Siostry Augustianki, Św. Rita. Modlitwy na każdy dzień, Fundacja Medialna 7, Kraków 2023.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz