Modlitwy na każdy dzień roku - Listopad

1. JEZU, tylko w Tobie cała moja nadzieja i ufność. Twoja łaska czyni ze mnie to dziecko Boże, które jest tak umiłowane przez Ojca. Pokazuj mi obecność Twojego Miłosierdzia w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka, szczególnie w tych, które są najtrudniejsze - gdy doświadczam ubóstwa, małości, niesprawiedliwości, smutku, niepokoju i prześladowań. Niech moc Twojej łaski rozbłyśnie w każdym z tych zranień i prowadzi mnie do odkrywania Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, powierniczko moich trosk, bądź przy mnie we wszystkich ciężkich, ale i radosnych chwilach. Uproś mi łaskę świętości, czyli bycia blisko Boga. Amen. 

 
2. PANIE, tak łatwo ulegam zwątpieniu w wierze; tak ciężko mi trwać w ufności Tobie. A przecież Ty zwyciężyłeś już każdy mój mrok, wszelką moją śmierć. Pomóż mi uwierzyć. Proszę, Jezu, przymnóż mi wiary w Twoją Miłość, Moc i Dobroć Twego Najświętszego Serca.

ŚWIĘTA RITO, ty doświadczyłaś śmierci wszystkich swoich bliskich, pociesz tych, którzy opłakują dziś swoich zmarłych. Uproś i dla mnie łaskę pociechy oraz niesienia innym tego umocnienia, jakim jest pewność Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu. Amen.


3. JEZU, dla Ciebie nie jest najważniejsze skrupulatne wypełnianie przeze mnie Prawa, ale przede wszystkim Miłość, którą za darmo wypełniasz całe moje serce. Spraw, aby to Ona była jedynym kryterium i motywacją mojego działania. Oczyść moją duszę z nieuporządkowanego przywiązania do siebie samego.

ŚWIĘTA RITO, ty swoją cierpliwą i niezłomną postawą zawsze głosiłaś miłosierdzie nad sądem. Naucz mnie przebaczać tym, którzy mnie zranili i kochać ich otwartym sercem. Pomóż mi nieść Jego Miłość wszędzie tam, gdzie Jej brakuje. Amen. 

 
4. PANIE, nie ma dla mnie innego życia niż Ty. Tylko w Tobie, z Tobą i przez Ciebie mogę odkrywać co to rzeczywiście oznacza żyć. Cóż to za paradoks - jedynie przez umieranie dla siebie, własnych planów - mogę prawdziwie dostrzec dar życia. Pomóż mi, Panie, codziennie poszukiwać najpierw Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, w twoim życiu Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, ucz mnie takiej gotowości do rezygnowania z własnych pomysłów. Uproś mi łaskę stawania w prawdzie i odnajdywania swego miejsca - tego, które ma dla mnie Pan. Amen.


5. PANIE, tylko Twoje Serce jest prawdziwym źródłem jedności i miłosierdzia. Spraw, abym niczego już więcej nie pragnął jak tylko złożyć głowę na Twym Sercu i wsłuchiwać się w Jego bicie. Niech to doświadczenie Twej obecności będzie moją siłą do wprowadzania pokoju i dbania o sprawy moich bliźnich.

ŚWIĘTA RITO, ty składałaś swą ufność i nadzieję w Miłości Pana, uproś mi łaskę takiego zawierzenia. Naucz mnie być bardziej dla innych niż dla samego siebie. Pomóż mi nie oczekiwać od bliźnich wdzięczności za to, co robię. Niech moją siłą będzie prawdziwa miłość do Jezusa. Amen. 

6. BOŻE, daj mi miłość prawdziwą - bez obłudy i fałszu. Rozpal mocą swojego Ducha moje serce, aby gorliwie służyło Tobie we wspólnocie Kościoła. Wypleń moją zazdrość i porównywanie się z innymi, a wiej w to miejsce radość z bycia jedną z cegiełek Twojej świątyni. Pomóż mi cieszyć się darami innych.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze byłaś gotowa na wezwanie Pana i odpowiadałaś na nie całym swoim życiem. Naucz mnie dziś nie poszukiwać wymówek w chodzeniu własnymi ścieżkami, ale uproś mi dar uległości wobec Bożego planu na moje życie. Wesprzyj mnie swoim wstawiennictwem. Amen.

 
7. JEZU, pragnę całą moją ufność złożyć w Tobie. To Ty zawsze pierwszy poszukujesz mnie, wychodzisz mi naprzeciw ze Swą łaską. Spraw, bym umiał na nią odpowiedzieć zawierzeniem Ci wszystkich moich spraw. Rozbudź w mym sercu takie zaufanie.

ŚWIĘTA RITO, wspomożycielko w chwilach utrapienia, powierniczko w trudnych momentach, towarzyszko moich radości, swym orędownictwem uproś mi łaskę zupełnego oparcia się na Fundamencie, jakim jest Bóg, abym już nie po¬szukiwał innych złudnych zabezpieczeń. Amen. 

 
8. BOŻE, spraw, aby jedynym moim dążeniem i pragnieniem była po prostu Miłość. Naucz mnie kochać Ciebie całym sercem, aby nic już nie przysłaniało mi Twej obecności. Spraw, aby z obfitości tej relacji z Tobą mogli czerpać też moi bliscy. Niech Twoja Miłość rozlewa się bez miary na ich serca.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że fundamentem Twojego życia jest tylko sam Jezus Chrystus. To Jemu oddałaś wszystko, nie zostawiając sobie ani jednej okruszyny. A On przemienił cię mocą Swej łaski w posłuszną oblubienicę. Prowadź mnie dziś do Jego Serca, abym i ja mógł zapłonąć tą czystą Miłością. Amen.

 
9. PANIE, Ty chcesz być fundamentem całego mojego życia, czyli każdego czynu, każdej myśli i pragnienia. Oczyszczaj moje serce z bycia interesownym i otwieraj je na darmowość Twej łaski. Pomóż mi, Panie, odkrywać Ciebie na dnie świą-tyni mego serca i odrywać moje spojrzenie ode mnie, a kierować je na Twoje Serce.

ŚWIĘTA RITO, w twoim życiu zawsze Bóg był na pierwszym miejscu. Ucz mnie takiego poszukiwania Go w każdej sytuacji, abym zawsze umiał zapytać o to, co w tej chwili sprawiłoby Mu przyjemność i wykonać to z miłości do Niego. Uproś mi łaskę odwagi. Amen. 


10. JEZU, nie mogę jednocześnie służyć dwóm Bogom: Tobie i sobie samemu. Pomóż mi troszczyć się przede wszystkim o Ciebie tak, abyś Ty mógł zająć się moimi sprawami. Udziel mi łaski wiary w to, że w Tobie mogę uczynić wszystko. Ty znasz moje serce, oczyść je, proszę, z wszelkiej pychy i wzgardy wobec Ciebie i drugiego człowieka.

ŚWIĘTA RITO, patronko spraw po ludzku bez wyjścia, ukazuj mi ścieżki Pana. Ucz mnie wierności w drobnostkach codzienności. Ty najlepiej wiesz, że nie ma sprawy zbyt małej dla Boga. On nosi każdą moją troskę czy radość w Swoim Ser¬cu. Uproś mi łaskę zaufania Mu we wszystkim. Amen.

 
11. BOŻE, prawdziwie jestem Twoim dzieckiem i pragnę, abyś nauczył mnie wszystkiego, co niezbędne do bycia podobnym do Ciebie. Udziel mi łaski przebaczającej miłości, aby więzy zawiści, jakie często krępują moje serce, rozplotły się na Twoje słowo. Naucz mnie stawać w prawdzie przed Tobą.

ŚWIĘTA RITO, wierna pośredniczko, bądź moją nauczycielką wiary. Spraw, niech to małe ziarenko, jakie Pan sam zasiał w mojej duszy, wyrośnie na wielkie drzewo, w którym znajdzie schronienie sam Jezus - często poprzez innych. Uproś mi łaskę takiego prostego zawierzenia, abym dał się prowadzić Jego drogą. Amen.  

 
12. PANIE, Ty nie chcesz ode mnie jedynie resztek mojego zaangażowania, ale pragniesz, abym oddawał Ci siebie w całości, nie zostawiając żadnego wyjścia awaryjnego. Naucz mnie z zamkniętymi na ludzkie kalkulacje oczami iść za Twoim wezwaniem, dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Poślij do świątyni mego serca Twego Ducha, aby oczyszczał moje intencje.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że nigdy nie wyczerpie się dzban miłości i zaufania dany ci przez Pana. Pomimo przeciwności nigdy nie zwątpiłaś w Jego troskliwą opiekę, jaką cię otaczał. Uproś mi łaskę błogosławienia Boga w każdej sytuacji. Amen.

 
13. JEZU, Ty nie przyszedłeś po to, aby Ci służono, lecz Sam chcesz służyć innym. Bóg - Pan Wszechświata - staje się dla mnie Sługą doskonałym. Idąc za Tobą i ja pragnę wyzbyć się żądzy panowania nad innymi, aby być podobnym do Ciebie. Udziel mi łaski bycia jak Ty Sam zarówno w Miłości, jak i służbie.

ŚWIĘTA RITO, ty ukazywałaś nam swoim życiem przykład dobrych uczynków i życzliwych słów, naucz mnie bycia otwartym na dary Boże. Uproś mi łaskę wyzbycia się pretensjonalności. Pomóż mi zrozumieć prawdę o potrzebie wierności bycia przy Nim i trwania w Jego miłosierdziu. Amen. 


14. PANIE, proszę, ulituj się dziś nade mną. Spójrz z miłością na mnie - trędowatego - który ma jedynie resztkę sił, aby zawołać jeszcze o Twoją uwagę, miłość. Patrzysz dziś na mnie jak na Swoje ukochane dziecko, mimo trądu grzechu, który toczy moją duszę w codzienności. Zmiłuj się i oczyść mnie ze wszystkiego, co nie Twoje.

ŚWIĘTA RITO, ty nie tylko prosiłaś Jezusa o łaski, ale przede wszystkim każdą chwilą dziękowałaś za to, co otrzymujesz. Choć trudne były dary Pana dla ciebie, nigdy nie narzekałaś na zbyt ciężkie doświadczenia. Uproś mi łaskę bycia wdzięcznym i ufnym w każdej sytuacji. Ucz mnie tej prostoty serca. Amen.

 
15. PANIE, Ty dajesz mi codzienne drogowskazy na drogę - jak żyć w Twojej łasce. Pomóż mi tak bardzo Ciebie ukochać, abym z miłości zawsze pytał czego Ty pragniesz. Daj mi siły, abym mógł wypełniać Twoją wolę. Cały świat dookoła dziś mówi mi o Tobie. Naucz mnie dostrzegać Twoją obecność tam, gdzie pozornie jest ukryta.

ŚWIĘTA RITO, ty miałaś wciąż wzrok zwrócony na swego Oblubieńca, pokaż mi jak nie utracić tej najważniejszej Cząstki, której On codziennie mi udziela. Uproś mi łaskę trwania w Bogu i Jego nauce. Pomóż mi oczyścić intencje każdego uczynku, jaki dziś wykonam. Amen. 

 
16. JEZU, tak często czuję się odtrącony przez kogoś bliskiego, zraniony w miłości wzajemnej. I tak bardzo koncentruję się na swoich ranach, że zapominam spojrzeć na Twój Krzyż. Oderwij dziś, Panie, mój wzrok ode mnie samego i pomóż mi spojrzeć w Twoje miłujące oczy. Udziel mi łaski wytrwania wbrew przeciwnościom.

ŚWIĘTA RITO, ty wciąż miałaś wzrok skierowany na Chrystusa i na bliźnich w potrzebie, ucz mnie takiej Miłości, która pamięta o drugim człowieku. Uproś mi łaskę pokrzepiania innych na duchu. Pomóż mi zaufać Temu, który jest święty, jedyny, subtel¬ny, przenikliwy, kochający i wszechmogący. Amen.

 
17. JEZU, dziś szczególnie pragniesz wysłuchać mych modlitw. Naucz mnie, proszę, trwać w tym miejscu, które dla mnie zamierzyłeś. Udziel mi łaski wdzięczności za każdą chwilę, w której jesteś ze mną. Spraw, bym potrafił zrezygnować z własnych planów, jeśli Ty masz inne.

ŚWIĘTA RITO, wytrwała Orędowniczko dla tych, którzy proszą o twe wstawiennictwo, ucz mnie cierpliwości w oczekiwaniu na łaskę Bożą. Uproś mi to, co w tym momencie jest dla mnie najlepsze. Pomóż mi w cichości pomagać tym, któ-rzy tego potrzebują, abym zawsze miał na nich otwarte serce. Amen. 


18. BOŻE, Ty nie dopuścisz, abym pozostał na wieki w grobie mojego grzechu. Uwalniasz mnie ze wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi oddawać Ci chwały pełnym sercem. Nie ma takiej osoby czy sytuacji, która mogłaby odebrać mi Twoją łaskę. Daj mi niezłomnego ducha wiary.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze szłaś ścieżką, jaką przewidział dla ciebie Pan, pełna ufności w Jego dobroć. Uproś mi takie wewnętrzne przekonanie o tym, że On strzeże każdego mojego kroku. Naucz mnie cieszyć się tym, co codziennie od Niego otrzymuję. Amen.


19. PANIE, ulituj się dziś nade mną. Spojrzyj na nędzę mojego wnętrza, na nikłe próby mego oddania Tobie. Odnów we mnie miłość i zawierzenie wobec Ciebie. Pomóż mi odkryć moje prawdziwe pragnienia. Spraw, abym znów na nowo od-najdywał jedyność i wyjątkowość Twej Miłości.

ŚWIĘTA RITO, oddana Panu całym sercem, ucz mnie ciągłego zawierzania się w Jego Ręce jak żebrak, który nie posiada nic własnego. Spraw, by Bóg był moim wszystkim. Uproś mi łaskę pójścia za światłem Jego Ducha. Niech On wypełnia całe moje serce. Amen.


20. JEZU, Ty pragniesz ratować tych, którzy się zagubili. Popatrz dziś na mnie i ożyw w mym sercu pragnienia, które mi dałeś, a które dawno już umarły. Spraw, bym znów zapragnął ukochać Cię całym sercem. Niech ogień Twej Miłości rozpala każdy zakamarek mej duszy i wypali wszystko, co nie pochodzi od Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, wierna służebnico Pana, uproś mi u Niego ponownie szatę łaski, oczyszczenie pragnień i uzdrowienie oczu. Spraw, by moje serce było zawsze otwarte na Niego samego, a uszy - skore do słuchania Jego Słowa. Pomóż mi być Jego codziennym świadkiem wobec wszystkich, z którymi się spotykam. Amen.


21. PANIE, Ty jesteś tak naprawdę zupełnie inny niż wszystkie moje wyobrażenia o Tobie. Pomóż mi nie zamykać się w swoim wąskim spojrzeniu, ale patrzeć na siebie i innych ludzi po¬przez Twoją Miłość. Naucz mnie porzucania moich schematów i uczyń moje myślenie bardziej prawdziwym, czyli Twoim.

ŚWIĘTA RITO, ty wytrwale oczekiwałaś na swego Oblubieńca, nie ulegając pozorom i ułudom. Uproś mi łaskę poszukiwania prawdy, abym codziennie stawał w świetle Jego Miłości i pozwalał Mu uzdrawiać całej moje życie. Amen. 


22. Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek.

O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, święta Rito od spraw beznadziejnych. Módl się za nami, nasza Patronko z Cascii, uproś nam łaskę mądrości krzyża i coraz głębsze poznanie Tajemnic Bożych. Amen.


23. PANIE, Ty oczyszczasz świątynię mojego serca ze wszystkich nieuporządkowanych przywiązań. Nie chcesz, aby krępowało mnie cokolwiek, co oddali mnie od Twojej łaski. Uzdrawiaj i oczyszczaj wszystkie te miejsca we mnie, które jeszcze nie należą całkowicie do Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, zupełnie oddana Oblubieńcowi, którego umiłowałaś bardziej niż wszystko inne, ucz mnie ukochania Jego Słowa, które wypala smutek i żal, a daje pokój i radość. Uproś mi łaskę stawania w prawdzie o sobie, nawet jeśli jest gorzka. Pomóż mi odkrywać moc i wielkość Pana w każdej chwili dnia. Amen.


24. JEZU, choćbym szukał w wielu różnych miejscach czy przyjemnościach, nie znajdę niczego, co mogłoby wypełnić mnie aż do dna duszy. Moje serce zawsze będzie tęsknić za Tobą. Udziel mi łaski doświadczenia Twojej Miłości, która jedynie może mnie wypełnić do samego końca.

ŚWIĘTA RITO, odnajdująca w Panu jedyne źródło łaski, ucz mnie zawierzania Mu wszystkich moich wątpliwości i pytań. Pokaż mi jak mądrze poszukiwać Go w każdej chwili codzienności. Spraw, abym pamiętał, że nawet najdrobniejsze moje problemy nie są dla Niego zbyt błahe. Amen. 


25. PANIE, tylko Ty jesteś prawdziwym Królem mojego życia. Tobie pragnę dziś zawierzyć wszystkie troski i radości mego serca. Panuj nad moimi myślami, pragnieniami i czynami. Pomóż wiernie nasłuchiwać i odpowiadać na każde poruszenie Twego Ducha, jakie pojawia się w mym wnętrzu.

ŚWIĘTA RITO, ty uczyniłaś Jezusa jedynym Panem każdej chwili twojego życia, naucz mnie takiej czujności i zawierzenia, abym Jego woli poszukiwał we wszystkich momentach, szczególnie tych, które są dla mnie ciężkie. Uproś mi łaskę ukochania Go z całego serca. Amen.

 
26. JEZU, Ty nie chcesz, abym dał się zwieść tym, którzy mówią piękne słowa bez pokrycia. Pomóż mi nie opierać się jedynie na tym, co zewnętrzne. Spraw, abym widział dalej, głębiej - tam, dokąd zaprowadzi mnie tchnienie Twego Ducha. Daj mi uległość Twemu głosowi.

ŚWIĘTA RITO, ty ufałaś Panu mimo przeciwności, jakie cię codziennie spotykały ze strony innych ludzi. Ucz mnie pokonywać moje uprzedzenia i niepewność, jaka ogarnia me serce. Uproś mi łaskę spoglądania w Jego oczy w tych najtrud-niejszych momentach. Amen. 

 
27. JEZU, Ty podnosisz dziś swój wzrok i patrzysz na mnie. Dostrzegasz w moim sercu jak wiele rzeczy pragnę dziś Ci oddać. Jednak wciąż zachowuję coś dla siebie - na wszelki wypadek. Panie, naucz mnie nie zostawiać sobie niczego, co daje mi złudne poczucie bezpieczeństwa, ale wszystko złożyć w Twoje miłujące ramiona.

ŚWIĘTA RITO, ty oddawałaś się swemu Oblubieńcowi bez reszty, naucz mnie składać całego siebie w skarbonie Jego Serca. Uproś mi łaskę zawierzenia i ufności w Jego Miłosierdzie. Daj mi rozeznanie w codziennych decyzjach, abym po-dejmował je zgodnie z wolą Pana. Amen.

 
28. PANIE, Twoja droga to nie szeroka autostrada, ale wąska ścieżka, na którą chcesz mnie prowadzić. Nie zawsze będzie mi łatwo, ale zawsze Ty będziesz ze mną. I dzięki Twej Obecności mogę wszystko przetrzymać. Jezu, daj mi łaskę wytrwania przy Tobie, abym w codzienności nie zapominał o Miłości, jaką mnie obdarzasz.

ŚWIĘTA RITO, ty podejmowałaś wiele wyrzeczeń dla swego Oblubieńca. Naucz mnie przyjmować wydarzenia, które mnie spotykają tak, abym umiał odnaleźć w nich światełko łaski. Uproś mi serce otwarte na Jego działanie, abym umiał wytrwać w Jego Miłości. Amen. 


29. JEZU, Ty jesteś Panem pokoju. Wśród wielu zajęć, problemów, spraw, które zaprzątają moją głowę, w Tobie znajduję prawdziwą ostoję. Nie pozwól mi utracić tego, co mi dajesz. Wspieraj mnie łaską w tych momentach, gdy ogrania mnie lęk przed przyszłością.

ŚWIĘTA RITO, ty odważnie wyznawałaś Boga nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynem. Zaniosłaś pokój w wiele bliskich ci miejsc. Naucz i mnie być takim zwiastunem pokoju pośród zawirowań otoczenia, abym umiał świadczyć o niezwykłości Dobrej Nowiny wobec otaczającego mnie świata. Amen.


30. PANIE, Ty Sam jesteś moją siłą, moją radością, moim wszystkim. Wzywasz mnie dziś - jak codziennie - do pójścia za Tobą w każdym momencie. Na moje misterne plany masz dla mnie tylko jedną wiadomość: „To za mało... mam dla ciebie więcej, moje dziecko”. Pomóż mi poddać się Twoim zamierzeniom i przyjąć to, co dla mnie przygotowałeś.

ŚWIĘTA RITO, niewiasto o otwartym sercu, ucz mnie przyjmować łaski, które przygotował dla mnie Bóg. Uproś mi dar bycia jego światłem dla innych. Spraw, abym słuchał i przyjmował Słowo, które On daje mi każdego dnia, abym wiedział dokąd zmierzam. Amen.

Źródło: Siostry Augustianki, Św. Rita. Modlitwy na każdy dzień, Fundacja Medialna 7, Kraków 2023.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz