Modlitwy na każdy dzień roku - Grudzień

1. PANIE, uwalniaj mnie od trosk tego świata, aby moje serce było przepełnione Twoją Miłością i pokojem, a nie zmartwieniami. Udziel mi łaski takiej ufności, bym ze spokojem mógł zamknąć wszystkie te sprawy w Twoim Sercu. Proszę, zatroszcz się o mnie.

ŚWIĘTA RITO, ty modliłaś się w każdej sytuacji życiowej, a szczególnie w tych ciężkich chwilach. Naucz mnie trwania przy Bogu pomimo trudności. Uproś mi łaskę uwolnienia od zamartwiania się o swoje sprawy. Pomóż mi odrywać się od tego, co mnie wciąż zwraca ku sobie samemu. Amen.  

 
2. JEZU, Ty pragniesz codziennie oczyszczać moje serce ze wszystkiego, co przygniata je do doczesności. Spraw, abym otwierał się w pokorze na ogień Twojego Ducha, który wypali we mnie wszystko co zbędne. Naucz mnie być tylko Twoim.

ŚWIĘTA RITO, ty nie marnowałaś czasu na naukowe dywagacje, ale wciąż coraz mocniej ufałaś troskliwej opiece Pana. Pokaż mi jak codziennie czuwać przy Jego kochającym Sercu i być wrażliwym na Jego natchnienia. Uproś mi dar wierności w tym oczekiwaniu. Amen.


3. PANIE, Ty nie dlatego przychodzisz do mnie, że na to zasługuję, ale właśnie dlatego, że jestem Twoim małym, potrzebującym Ciebie dzieckiem. Pomóż mi wyzbyć się postawy interesowności i zawierzyć Ci swoje sprawy jak najlepszemu Ojcu. Naucz mnie posłuszeństwa Twojemu Słowu.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze stawałaś w pokorze przed Obliczem Jezusa, uproś mi łaskę odkrywania prawdy o moim po¬wołaniu do bycia Jego własnością, dokądkolwiek mnie pośle. Ucz mnie spoglądać w Jego Serce, aby odkrywać wciąż na nowo Jego pragnienia. Amen.

 
4. JEZU, Ty pozwalasz mi widzieć dalej, głębiej niż wskazują na to pozory. Dzięki łasce mogę dostrzec w swoim życiu tak wiele Twego działania. Pomóż mi wciąż oczyszczać moje spojrzenie ze schematów, jakie sobie wymyśliłem. Udziel mi widzenia świata Twoimi oczyma.

ŚWIĘTA RITO, ty pozostałaś przez całe życie kobietą prostego serca, naucz mnie takiej prostoty, abym umiał przyjmować to, co Bóg daje mi każdego dnia. Uproś mi łaskę pokoju serca i radości, którą Duch Święty przynosi mi każdego dnia. Pokazuj mi swoim życiem jak dziękować za to, co otrzymuję. Amen.


5. PANIE, Ty chcesz codziennie sycić mnie Twoją obecnością, abym nie szukał już nigdzie indziej wypełnienia pustki mego serca. Spraw, abym nawet w ciemnej dolinie widział Twoją cierpliwość i dobroć, z jaką przeprowadzasz mnie przez trudne momenty. Uzdrawiaj dziś we mnie zranienia z przeszłości.

ŚWIĘTA RITO, ty byłaś świadkiem niezwykłych wydarzeń, jakie Oblubieniec sprawiał w twoim życiu. Pomóż mi całkowicie zawierzyć Mu wszystkie trapiące mnie sprawy, abym w ufności i nadziei potrafił czekać na Jego łaskę. Uproś mi potrzebne dary. Amen. 


6. JEZU, Ty jesteś moją Skałą, na której pragnę budować. Choć wielokrotnie odrzucałem Cię w swoim życiu i wciąż czasem próbuję działać jedynie o własnych siłach i w oparciu o swoje plany, proszę Cię o łaskę zupełnego zawierzenia Tobie. Spraw, bym szczególnie w momentach przeciwności, to u Ciebie szukał schronienia.

ŚWIĘTA RITO, fundamentem twego życia zawsze było Słowo Pana, ucz mnie poszukiwania Go, szczególnie wtedy, gdy wydaje się, że jest nieobecny. Uproś mi łaskę wytrwałości w codziennej modlitwie, abym szczerym sercem wzywał Boga w każdej sytuacji. Amen.

 
7. JEZU, Ty z miłości przeznaczyłeś mnie dla Siebie samego. Już od początku istnienia świata pragniesz, abym był Twój i bym trwał przed Twoim Obliczem. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, więc dziś szczególnie proszę Cię o łaskę świętości w codzienności. Ucz mnie wszystko i wszystkich zanurzać w Twoim Miłosierdziu.

ŚWIĘTA RITO, ty często powierzałaś swoje potrzeby Matce Bożej. Uproś mi łaskę zawierzania Jej wszystkich moich spraw, aby prowadziła mnie do swego Syna za rękę jak dziecko. Naucz mnie zadziwienia nad wielkością Boga i pokory w spojrzeniu na siebie - na wzór Maryi. Amen.

 
8. PANIE, na Twoje Słowo odzyskuję słuch, a moje oczy zostają uwolnione od mroku i ciemności spojrzenia. To przez Nie dajesz mi radość i pokój serca. Chroń mnie przed słowem tego świata. Dotknij dziś mego serca i ulecz mnie Twoją łaską, abym potrafił wszędzie dostrzegać Twoje działanie i opatrzność.

ŚWIĘTA RITO, ty już oglądasz dobra obiecane ci przez Pana, ucz mnie prostoty w powierzaniu Mu swoich trosk i radości. Uproś mi dar odwagi i cierpliwego oczekiwania na Jego działanie, które jest mądrzejsze niż wszelkie moje plany. Amen.

 
9. BOŻE, Ty wołasz mnie na pustynię mojego serca, abym wciąż poszukiwał Twojej obecności. Naucz mnie nieustannie prostować ścieżki mojej duszy, bym stawał się coraz bardziej podobny do Ciebie w miłości. Niech wszystkie wyboiste wspomnienia zatoną w Twym Miłosiernym Sercu.

ŚWIĘTA RITO, ty w każdym momencie starałaś się odpowiadać całym sercem na miłość Pana. Pokaż mi jak wydoskonalić się w miłości, abym każdą chwilą potrafił Mu dziękować za wszystko, co otrzymuję i cieszyć się tym w szczerości serca. Amen. 


10. PANIE, Ty uwalniasz całe moje życie od paraliżującego mnie lęku. Wiesz, w jak wielu zakamarkach mego serca mieszka strach przed oceną innych, przed brakiem miłości, przed odrzuceniem. A przecież to Ty sam przychodzisz dziś i podnosisz mnie z niemocy, udzielając daru Twojej Miłości.

ŚWIĘTA RITO, zawsze ufająca Panu we wszystkich trudnych sytuacjach życia, uproś mi łaskę odwagi przyjęcia tego, co Bóg mi daje. Ucz mnie otwartości serca na Jego działanie i na potrzeby człowieka, który znajduje się obok mnie. Pomóż mi prowadzić innych do Chrystusa poprzez świadectwo mego życia. Amen.

 
11. PANIE, w każdym moim zmęczeniu i słabości Ty dodajesz mi sił, aby biec dalej prostą drogą do Twego pokornego Serca. Twoja mądrość i cierpliwość wobec mnie nigdy się nie wyczerpują. Daj mi łaskę szybowania myślą ku Tobie, niczym orzeł, abym dziś pamiętał o Twej nieustannej obecności.

ŚWIĘTA RITO, ty znalazłaś w trudnych chwilach ukojenie w Sercu Pana. Ucz mnie zadziwienia nad Jego dobrocią. Uproś mi dar wdzięczności, abym nie narzekał na ciężkie jarzmo, ale przyszedł z nim do Boga i od Niego czerpał siły. Pokazuj mi jak błogosławić Go w każdym momencie. Amen.  

 
12. JEZU, Ty jesteś moim pocieszeniem w chwili smutku i rozpaczy. Odnajdujesz mnie w każdym momencie zagubienia, choćbym usiłował ukryć się przed Tobą. Daj mi łaskę dostrzegania Twojej troskliwej opieki. Wyciągaj mnie z dołów, do których wpadam przez nieuwagę, roztargnienie czy własne błędy. Przyjdź mi dziś z pomocą.

ŚWIĘTA RITO, ty byłaś zwiastunką Dobrej Nowiny. Ucz mnie głosić Pana nie tylko słowem, ale również poprzez prostowanie ścieżek mojego serca. Uproś mi dar dokonywania wyborów zgodnych z Jego wolą, aby każda chwila była moją pieśnią na Jego chwałę. Amen.

 
13. JEZU, kiedy spoglądam na Ciebie czuję się taki mały, nic nie znaczący wobec Twojej potęgi i mocy. Daj mi dziś łaskę poznania ogromu Twojej Miłości, abym potrafił zatopić się w Niej bez reszty. Ogarnij moje serce Twoim Świętym Duchem, aby już nic poza Tobą nie miało dla mnie tak wielkiego znaczenia.

ŚWIĘTA RITO, ty pozwoliłaś swemu Oblubieńcowi, aby całkowicie przemienił twoje życie. Jego obecność we wszystkich trudnych momentach twego życia sprawiła, że nabrały one mocy i blasku. Naucz i mnie tak zaufać, abym w momentach pragnienia i tęsknoty Jego samego poszukiwał zamiast zadowalać się błyskotkami. Amen. 


14. PANIE, to Ty jesteś prawdziwym i jedynym źródłem Mądrości. Codziennie pokazujesz mi którą drogą mam kroczyć, aby dojść do Ciebie. Udziel mi łaski roztropności, abym umiał dostrzegać Twą troskliwą opiekę. Proszę, nawróć moje serce do Siebie, by już nie błądziło po manowcach.

ŚWIĘTA RITO, niewiasto mądra i roztropna, prowadź mnie po ścieżkach Pana, abym nie zginął w przepaści własnych pomysłów. Naucz mnie odnajdywać Jego wolę i skłaniać do niej moją duszę. Uproś mi Ducha Mądrości, abym potrafił rozeznawać Boże natchnienia w każdym momencie codzienności. Amen.

 
15. PANIE, Ty dajesz mi dziś radosne serce, abym uwielbiał Cię w każdym momencie dnia. Zabierz ode mnie wszystko, co jeszcze przysłania mi Ciebie, abym potrafił dostrzec Twoją Miłość. Spraw, abym będąc coraz bardziej ubogi materialnie stawał się coraz bogatszy w Twoją łaskę.

ŚWIĘTA RITO, ty często pytałaś Jezusa o to co masz czynić każdego dnia. Naucz mnie tej dyspozycyjności serca, abym umiał pójść wszędzie, dokądkolwiek mnie pośle Jego Duch. Niech On wypełnia każdy mój czyn, aby był na Jego większą chwałę. Amen. 

 
16. JEZU, Twoje Słowo ma niesamowitą moc, którą odkrywam każdego dnia pochylając się nad kartami Biblii. Zapal moje serce Jego płomieniem. Spraw, abym nigdy nie przechodził już obok Niego obojętnie, ale zachowywał Je w swym sercu i rozważał. Niech Ono karmi moje serce w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka.

ŚWIĘTA RITO, orędowniczko we wszystkich potrzebach twoich czcicieli, zanieś moje prośby przed tron Pana. Ukazuj mi Jego moc we wszystkich najdrobniejszych nawet gestach, słowach, spotkaniach. Uproś mi łaskę nowego życia - dla Niego - już od dziś. Amen.
 

17. JEZU, to w mojej słabości i niewierności, najpełniej widać Twoją moc. Ty otaczasz mnie opieką i ratujesz w tych chwilach najtrudniejszych. Spraw, by w moim sercu i otoczeniu rozkwitał Twój pokój. Przyjdź do mego serca ze Swoją mocą i rozpal je największą Miłością, jaką kiedykolwiek mogę otrzymać!

ŚWIĘTA RITO, ty nigdy nie wątpiłaś w wierność Pana, uproś mi dar przemiany mojego bólu i płaczu w radosny taniec na Jego cześć. Ucz mnie niezachwianej ufności w przymierze pokoju, jakie On mi ofiaruje. Amen. 


18. PANIE, Ty pozwalasz mi dziś zobaczyć Twoją troskę i działanie w każdym momencie mego życia. Proszę, otwieraj moje oczy, aby nic, co jest stworzone nie przysłaniało mi Ciebie. Daj mi ufność w Twoją łaskę, abym nie obawiał się oddać Ci całego swojego serca. Tylko Ty bądź moją nadzieją w momentach trudności.

ŚWIĘTA RITO, ty codziennie chodziłaś drogami, jakie przewidział w swojej dobroci dla ciebie Pan. Pokaż mi jak odkrywać Jego wolę, abym mógł pewnie kroczyć ścieżkami, na które i mnie powołuje. Uproś mi dar pokornego stawania w prawdzie. Niech lęk mojego serca zamieni się w radość oczekiwania na Jego łaskę. Amen.

 
19. JEZU, Ty jesteś Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. Jesteś znakiem, który codziennie daje mi Ojciec jako zapewnienie o Swej Miłości. Uwolnij mnie z mojego wąskiego postrzegania rzeczywistości. Daj mi łaskę rezygnowania z mych utar-tych przyzwyczajeń i zdania się całkowicie na Twoje działanie - dla Ciebie przecież nie ma nic niemożliwego.

ŚWIĘTA RITO, ty nie lękałaś się prosić twego Oblubieńca o znak miłości i obecności. Otrzymałaś dwie figi jako symbol dostatku i bezpieczeństwa oraz różę - symbol bycia ukochaną. Naucz mnie nie lękać się jego działania w moim życiu, ale ufnie składać wszystko w ręce Jezusa. Amen.  

 
20. BOŻE, Ty często przysyłasz mi swoich aniołów z dobrym słowem i uczynkiem, a mi tak ciężko odnaleźć w nich Twoje działanie. Uzdrów proszę moje serce i nakłoń je do posłuszeństwa Twoim natchnieniom. Daj mi łaskę wiary w to, że to Ty właśnie Sam przychodzisz do mnie w każdej chwili, nawet jeśli tego nie dostrzegam. Dziękuję Ci za Twoją wierność.

ŚWIĘTA RITO, ty byłaś ogromną radością i weselem dla twoich rodziców. Stałaś się znakiem dla wielu wątpiących i szukających pomocy ludzi. Bądź i dla mnie takim świadkiem wiary, który prowadzi mnie codziennie do stóp Jezusa. Amen.

 
21. PANIE, Ty już jesteś przy mnie, choć moja dusza wciąż oczekuje na Twoje pojawienie się. Ta tajemnicza Obecność, ukryta przed innymi, pozwala mi całkowicie wejść w Twoje Serce i oddać się Miłości bez końca. Proszę, poprowadź mnie dziś w modlitwie na takie spotkanie z Tobą, abyś odnowił moją miłość do Ciebie i dał mi łaskę radości w oczekiwaniu.

ŚWIĘTA RITO, długie chwile spędzałaś na samotnej modlitwie. Ucz mnie ciągłego podnoszenia rąk do Pana nie tylko w błaganiu, ale i w uwielbieniu. Uproś mi łaskę męstwa i sama wspieraj mnie w codziennym trwaniu przed Bogiem. Amen. 
 

22. Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek.

O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, święta Rito od spraw beznadziejnych. Módl się za nami, nasza Patronko z Cascii, uproś nam łaskę mądrości krzyża i coraz głębsze poznanie Tajemnic Bożych. Amen.

23. JEZU, dziś pragniesz przyjść do mnie, ale czekasz na moją zgodę. Daj mi łaskę odpowiedzi na wzór Twojej Matki. Wlej w moje serce pragnienie bycia napełnionym przez Ducha Świętego aż po brzegi. Spraw, aby poruszył On wszystko, co we mnie dawno już zastygło jak kamień.

ŚWIĘTA RITO, ty potrafiłaś nieść Jezusa drugiemu człowiekowi. Naucz mnie odpowiadać całym sercem na Słowo Pana, które kieruje do mnie każdego dnia. Uproś mi łaskę ochoczego postępowania za Nim, dokądkolwiek mnie poprowadzi. Amen.

24. PANIE, Ty uczyniłeś mnie Swoim Sanktuarium. Mieszkasz w mym sercu i jesteś ze mną w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka. Jesteś moim Ojcem, a ja Twoim dzieckiem. Ucz mnie prostować ścieżki, którymi pragniesz chodzić wewnątrz mojej duszy. Pomóż mi po prostu przyjmować to, co pragniesz mi dać i dziękować Ci za Twoją łaskę.

ŚWIĘTA RITO, ty szczególnie pochylasz się dziś nad samotnymi i opuszczonymi, nad dręczonymi przez niepewność jutra i zalęknionymi. Ucz mnie przyjmowania Miłości Boga pomimo pęknięć w moim sercu, a może właśnie - tym bardziej. Niech morze łaski zaleje moje rany i przyniesie mi pokój. Amen.

 
25. DZIECIĄTKO JEZUS, Ty jesteś moją światłością, jedyną prawdziwą przyczyną mojej radości i szczęścia. Pomóż mi dostrzegać Twą łaskę. Daj mi odnaleźć Ciebie, zawiniętego w pieluszki, leżącego z żłobie mego serca. Zabierz ode mnie lęk przed otwieraniem się na innych ludzi takim, jakim naprawdę jestem.

ŚWIĘTA RITO, ty byłaś dla innych ludzi zwiastunką radości, bo całym swym życiem niosłaś im Jezusa. Przynieś Go dziś do mojej duszy, do mojej rodziny, do wszystkich, z którymi się spotykam. Uproś mi łaskę dostrzegania Go, gdziekolwiek jestem. Amen.

 
26. JEZU, Ty pozwalasz mi dostrzegać Ciebie w darze życia, jaki mi ofiarowałeś. Pragniesz udzielać mi pełni tej radości, jaka wciąż jest Twoim udziałem. Naucz mnie prawdziwie cieszyć się tym, co dajesz mi na co dzień. Pozbaw mnie codziennych narzekań, a obdarz łaską wdzięczności.

ŚWIĘTA RITO, ty codziennie poszukiwałaś Pana w modlitwie i innych ludziach. Pomimo tego, iż twoje życie nie było usłane samymi płatkami róż, ale często również kolcami, potrafiłaś odnajdywać prawdziwą radość z życia z Jezusem. Uproś mi łaskę częstego spotykania Go w codziennych sprawach. Amen.  

 
27. PANIE, to Miłość sprowadziła Cię do mnie na ziemię. Ta sama Miłość skłoniła świętego Szczepana do oddania życia dla Ciebie. Wypełniaj mnie, proszę. Jej mocą, abym nie przerażał się przeciwnościami, które mogą nadejść, ale uczył się być w chwili obecnej. Udziel mi łaski adorowania Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, ty całym swym życiem świadczyłaś o mocy Miłości Bożej, pokaż mi jak odkrywać Ją w moim życiu każdego dnia i iść za Jej wezwaniem, dokądkolwiek mnie zaprowadzi. Uproś mi dar zupełnego zdania się na Jej potęgę i moc. Amen.

 
28. PANIE, Ty jesteś światłem całego mojego życia. Rozjaśniasz każdy mrok blaskiem Twojej łaski. Oczyszczasz mnie ze wszystkiego, co jeszcze nie jest Twoje we mnie. Pomóż mi przyznawać się przed Tobą do moich słabości. Spraw, abym uwierzył, że mimo moich grzechów, nigdy nie zostawisz mnie samego.

ŚWIĘTA RITO, ty zaufałaś Panu pośród tej ciemności grzechu, jakiej doświadczałaś w swym życiu. Wiedziałaś, że na-wet na dnie twego cierpienia, On jest z tobą i prowadzi cię za rękę. Naucz mnie stawania w prawdzie Miłości. Pomóż mi zmieniać moje spojrzenie na Boga i siebie. Amen. 


29. JEZU, Ty dajesz mi się dziś poznawać w postaci małego Dzieciątka, pozwól mi wziąć Cię na ręce i przytulić mocno do serca. Tego czasem brudnego, zawsze słabego, ale próbującego Ciebie ukochać - serca grzesznego człowieka, jakim jestem. Wejdź, proszę, ze światłem Swej Miłości we wszystkie ciem¬ne miejsca mojej duszy i wypełnij je.

ŚWIĘTA RITO, zwiastunko Bożego działania w ludzkich sercach, ty sama niosłaś Jego światło i pokój innym. Ucz mnie w Nim odnajdywać jedyne źródło pokoju duszy. Uproś mi łaskę takiego spojrzenia, abym widział Jego Obecność w moim życiu. Amen.

 
30. JEZU, Ty dajesz mi poznać to, co jest prawdziwe. Dajesz mi moc bycia Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za to, że przychodzisz do mnie wciąż na nowo; że Twoje Słowo staje się dla mnie Twoim Ciałem. Ucz mnie wprowadzać to, co dajesz mi usłyszeć w czyn. Daj mi łaskę trwania w Prawdzie.

ŚWIĘTA RITO, módl się za mną, twoim duchowym dzieckiem. Pokazuj mi jak żyć naśladując Jezusa. Uproś mi łaskę mocy Ducha Świętego do pokonania przeciwności. Ucz mnie wzrastania w wierze i odwadze miłości. Amen. 

 
31. PANIE, Ty dajesz mi poznać to, co jest prawdziwe. Dajesz mi moc bycia Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za to, że przychodzisz do mnie wciąż na nowo; że Twoje Słowo staje się dla mnie Twoim Ciałem. Ucz mnie wprowadzać to, co dajesz mi usłyszeć w czyn. Daj mi łaskę trwania w Prawdzie.

ŚWIĘTA RITO, módl się za mną, twoim duchowym dzieckiem. Pokazuj mi jak żyć naśladując Jezusa. Uproś mi łaskę mocy Ducha Świętego do pokonania przeciwności. Ucz mnie wzrastania w wierze i odwadze miłości, abym wdzięcznym sercem wychwalał Dawcę wszelkiego dobra. Amen.

Źródło: Siostry Augustianki, Św. Rita. Modlitwy na każdy dzień, Fundacja Medialna 7, Kraków 2023.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz