Modlitwy na każdy dzień roku - Sierpień

1. BOŻE, Ty przemieniasz mnie, gdy tylko spotykam się z Tobą na modlitwie. Sprawiasz, że nic w moim życiu nie jest bardziej wartościowe od Ciebie samego. Naucz mnie odkrywać ten skarb, jaki złożyłeś w moje małe serce. Pomóż mi oddawać to, co mi Sam ofiarowałeś, abyś to Ty był Panem mego życia, a nie ja.

ŚWIĘTA RITO, Perło Umbrii, która ukochałaś swego Oblubieńca całym sercem, prowadź mnie do źródła życia wiecznego, jakim jest Jego Słowo. Uproś mi łaskę pełni czystej miłości do Jezusa, abym już niczego nie udawał, ale całym sercem przylgnął do Niego. Amen.  

 
2. PANIE, moja dusza tęskni za Twoją obecnością. Wypełnij moje niespokojne serce tchnieniem Twego Ducha, aby choć na chwilę znalazło ukojenie wśród zamętu tego świata. Pomóż mi dziś po prostu odpocząć w Tobie i cieszyć się tym prostym faktem, że jesteś przy mnie.

ŚWIĘTA RITO, ty wielbiłaś Boga całym swoim życiem, naucz mnie takiej postawy oddawania Mu chwały każdą chwilą. Uproś mi tą łaskę, aby to On wzrastał we mnie, a ja - abym się wciąż umniejszał. Daj mi odnaleźć moc tylko w Nim, a nie we własnych siłach czy możliwościach. Amen.


3. PANIE, jak często próbuję zamknąć Ciebie w swoich wąskich wyobrażeniach. Zapominam, że jeśli wydaje mi się, że ogarniam Cię swoim umysłem, to już nie jesteś Ty, ale Twój fałszywy obraz we mnie. Ty jesteś wszechmocny i niezgłębiony. Daj mi łaskę adorowania Ciebie tak, abym nie próbował wszystkiego zrozumieć, ale przyjąć.

ŚWIĘTA RITO, ty w wielu przeciwnościach losu wciąż ufałaś Jezusowi. Często spotykałaś się z niezrozumieniem i odrzuceniem, a mimo to nie poddawałaś się w głoszeniu Boga. Naucz mnie takiej nieugiętej postawy, abym nie zapierał się Go w codzienności. Amen.

 
4. JEZU, lęk i strach przed innymi, przed oceną tak często pa-raliżuje moje życie i działanie. Proszę Cię, spraw, abym potrafił zaufać Ci pomimo ciemności, jakie panują wokół mnie. Daj mi dostrzec nawet w najtrudniejszych sytuacjach ukryty sens i wartość. Przyjmij je jako wynagrodzenie za moje niewierności.

ŚWIĘTA RITO, wierna służebnico Pana, ty nigdy nie wątpiłaś w Jego Dobroć. Naucz mnie wybaczać tym, którzy mnie krzywdzą, abym na wzór Jezusa, dał się przełamać z Miłości. Uproś mi łaskę czystego i prostego serca, które będzie pozba¬wione oporów przed czynieniem dobra. Amen.


5. JEZU, jak często poszukuję Cię tylko dlatego, że czegoś od Ciebie potrzebuję, a po otrzymaniu - odwracam się od Twojej Miłości. Daj mi łaskę Twojej bezinteresownej dobroci i trwania przy Tobie niezależnie od okoliczności. Uzdrów mnie z szemrania na Twoją wolę.

ŚWIĘTA RITO, ty często w milczeniu przyjmowałaś Boży plan wobec ciebie. Wyproś mi dar takiej pokory, abym potrafił dostrzegać wszystko, co otrzymuję od Pana. Naucz mnie codziennie dziękować Mu z całego serca za te wielkie łaski. Amen. 


6. BOŻE, tylko Ty jesteś Panem mojego życia. Daj mi dziś przebywać w Twojej obecności i dostrzec miłujące Oblicze. Przemieniaj mnie w Siebie. Zabierz dziś ode mnie cały lęk i spraw, abym patrząc na moje życie mógł powiedzieć, że cieszę się z tego, że tu właśnie jestem. Dziękuję Ci za to, że mnie tak cudownie stworzyłeś z Miłości.

ŚWIĘTA RITO, orędowniczko w tak wielu ziemskich sprawach, uproś u Jezusa łaskę wdzięczności dla mnie. Naucz mnie takiej niezmiennej czujności, abym zawsze pamiętał kto jest najważniejszy w moim życiu. Amen.

 
7. BOŻE, Ty ukochałeś mnie odwieczną miłością, która nie odstępuje mnie na krok. W każdej sytuacji jesteś przy mnie, nawet wtedy, gdy ja już o Tobie zapomniałem. Panie, pomóż mi dziś na nowo uwierzyć w Twoją dobroć. Pokazuj mi Twą nieustanną, dyskretną obecność, która przenika moją codzienność.

ŚWIĘTA RITO, ty często nie ustajesz w błaganiach w intencjach twoich czcicieli. Uproś mi łaskę takiej wierności w modlitwie, abym nie zrażał się pierwszą oschłością, lecz trwał w każdej okoliczności przy Sercu Jezusa. Amen. 

 
8. JEZU, Ty sam bronisz mnie przed złem. Tylko Ty jesteś moją tarczą, która skutecznie chroni moje serce. Stwarzaj mnie wciąż na nowo, abym umiał dostrzegać Ciebie w każdym moim bólu, kroczącego potafli tego, co niemożliwe w moim życiu. Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Dotknij mnie dziś, pochwyć za rękę i uratuj ze zwątpienia.

ŚWIĘTA RITO, ty trwałaś przy Panu pomimo wielu przeciwności, które spotykały Cię nieustannie. Uproś mi łaskę odwagi zaufania Panu. Ucz mnie żyć bez lęku w wolności dziecka Bożego, którym jestem. Amen.

 
9. PANIE, Ty pragniesz po to wyprowadzić mnie na pustynię, aby - bez niepotrzebnych rozproszeń - mówić do mego serca. Tylko w takiej ciszy możliwe jest przecież spotkanie Serce w serce. Pomóż mi porzucić wszystko, co jeszcze odciąga mnie wewnętrznie od Ciebie i pójść za Twoim głosem.

ŚWIĘTA RITO, panno roztropna, ty potrafiłaś czujnie oczekiwać przyjścia Oblubieńca. Uproś mi łaskę trwania w oczekiwaniu na łaskę stawania w Jego Obecności. Naucz mnie mądrej miłości, która nigdy nie poddaje się zwątpieniu, pomimo upływu czasu. Amen. 

 
10. PANIE, mogę w służbie Tobie być leniwy, małostkowy, chytry, a mogę też obficie dać Tobie wszystko. Jezu, naucz mnie tego Twojego ryzyka, które pomoże mi wszystko Tobie zawierzyć. Daj mi taką łaskę radykalnej miłości, która w każdej chwili będzie wybierać Ciebie jako swojego Oblubieńca.

ŚWIĘTA RITO, ty nie wahałaś się oddać wszystkiego, co miałaś, na służbę Panu. Ucz mnie tej postawy ubogiego serca, abym niczego nie zachowywał dla siebie. Naucz mnie odnajdywać prawdziwe skarby, o które warto walczyć, jedynie w Bogu. Amen.


11. DLA CIEBIE, PANIE, nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę więc, daj mi łaskę świadomości tego, że wciąż otaczasz mnie Twoją troskliwą Miłością. Nigdy nie zostawiasz mnie samego, mimo, że ja o Tobie często zapominam. Wzmocnij moją wiarę, abym niezmiennie trwał przy Twoim Przebitym Boku.

ŚWIĘTA RITO, pomimo przeciwności, jakie cię spotykały, potrafiłaś być przy swym Oblubieńcu zanurzona w całkowitej ufności. Naucz mnie tej stałości wiary, abym nie popadał tak łatwo w lodowate zimno lub gorące uniesienia. Uproś mi dar takiego pokoju serca. Amen.


12. JEZU, jak często wydaje mi się, że już znam Ciebie zupełnie. A tak naprawdę jestem wtedy dalej od Ciebie niż kiedykolwiek. Naucz mnie wciąż na nowo odkrywać Twoją Miłość do mnie. Pomóż mi ukochać nią również bliskie mi osoby, aby zniknęła spośród nas gorycz, gniew czy brak przebaczenia. Uzdrów moje serce.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że jesteś ukochaną córką Pana. Pokaż mi jak zawsze u Niego szukać najpierw ratunku, abym prosił Go o łaskę w każdej sytuacji. Uproś mi dar radości z tego co otrzymuję, abym wokół siebie niósł pokój i miłość w miejsce smutku. Amen.


13. PANIE, jestem Twoim dzieckiem. Nie jestem dla Ciebie kimś obcym, ale bliskim Twemu Sercu. Ucz mnie jak przemierzać moją codzienność nie tracąc tej świadomości. Pokazuj mi jak wybierać w sytuacjach, gdy muszę podjąć jakąś decyzję. Udziel mi łaski roztropności i spraw, aby Miłość była moim podstawowym kryterium.

ŚWIĘTA RITO, ty chwaliłaś swym życiem Boga, który uczynił wielkie cuda w twojej historii. Wiedziałaś, że On zawsze zadba o ciebie. Uproś mi dar obrzezania mego serca znakiem Jego Obecności, która nigdy nie pozwoli mi na bycie całkowicie samotnym. Amen.

 
14. JEZU, pragnę się już nie buntować przeciw Twojej łasce. Pomóż mi otworzyć moje serce i przyjąć wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Wierzę w Twoją miłość i dobroć, dlatego nie obawiam się Twych pięknych niespodzianek. Udziel mi daru coraz większej ufności, abym również w chwili ciemności potrafił trwać przy Tobie.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze pozostałaś duchowo dzieckiem Pana, które całkowicie zawierza Mu każdą chwilę dnia. Wiedziałaś, że On nigdy cię nie opuści ani nie zostawi wśród zamętu, jaki czasem cię otaczał. Naucz mnie takiego zawierzenia. Amen.

 
15. JEZU, jak często zapominam o tym jak wiele darowałeś mi w każdym Sakramencie Pokuty i Pojednania. Wziąłeś na Siebie wyrok śmierci, który należał się mnie. A mi tak ciężko przebaczyć drugiej osobie, która dużo mniej zawiniła wobec mnie niż ja wobec Ciebie, Panie. Udziel mi łaski cierpliwego przebaczania.

ŚWIĘTA RITO, Patronko przebaczających, pomóż mi wygonić z mego serca chęć zemsty i odwetu. Uproś mi łaskę królowania Bożego Miłosierdzia w moim sercu. Ucz mnie tej przebaczającej miłości, która przemienia codzienność, abym i ja potrafił być znakiem Miłości wobec moich bliskich. Amen. 

 
16. BOŻE, Ty chcesz, abym w codzienności oddawał Ci chwałę tak jak tylko potrafię. Weź wszystkie moje siły i wykorzystaj je do tego. Dziś niech każda moja myśl będzie dziękczynieniem za to, co mi dajesz. Ty Sam wiesz najlepiej jak wiele jest Twej łaski w każdym moim kroku. Naucz mnie być wdzięcznym.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że jedynym zwycięzcą w twoim życiu jest Jezus Chrystus, a nie śmierć. Potrafiłaś sprzeciwić się jej ościeniowi, który siał wokół zamęt i nienawiść. Uproś mi łaskę niesienia pokoju tam, gdzie go najbardziej brakuje - do serc otaczających mnie ludzi. Amen.

 
17. PANIE, Ty codziennie na nowo dajesz mi szansę życia dla Ciebie. Pozwalasz mi odkrywać nowość Twojego przymierza przypieczętowanego miłością na krzyżu. Udziel mi, proszę, łaski nawrócenia serca od dziś - od teraz. Nie pozwól mi odkładać tego na później, ale wesprzyj mnie mocą Twego Ducha.

ŚWIĘTA RITO, Oblubienico Ukrzyżowanego, ty każdego dnia odkrywałaś wielkość miłości Pana do ciebie. Pomóż i mnie na nowo dostrzec ją w każdym drobiazgu mego życia. Uproś mi łaskę otwartego serca na wszystko, co przygotował dla mnie Jezus. Amen. 

 
18. JEZU, tak bardzo chcę służyć jedynie Tobie. Pragnę, abyś był najważniejszy w moim życiu. Pomóż mi powyrzucać z mego serca wszystkie bożki, jakie mnie zwodzą i odciągają od Twojej łaski. Daj mi dar takiego dziecięcego zaufania i przylgnię¬cia do Ciebie z całego serca.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze w każdej decyzji zdawałaś się na wolę Pana, naucz mnie rozpoznawać ją w każdej chwili, jaką dostaję od Niego w prezencie. Uproś mi łaskę przyjmowania wszystkiego, co mnie spotyka z wdzięcznością i prostotą. Amen.

 
19. JEZU, czasem wydaje mi się, że tak niewiele brakuje mi już do doskonałości - wypełniam wszystkie przykazania, czasem tylko potykam się na drodze, lecz szybko do Ciebie wracam. Ale Ty nie wzywasz mnie do idealnego wypełniania prawa, lecz do oddania Tobie, Jezu, wszystkiego, co posiadam. Naucz mnie tylko w Twojej łasce pokładać ufność.

ŚWIĘTA RITO, twoim Oblubieńcem, któremu poświęciłaś się bez reszty był sam Bóg. Uproś mi siłę do porzucenia moich bożków, którym wciąż jeszcze oddaję cześć. Pokaż mi jak ufać tylko Jezusowi nie oglądając się na rzeczy stworzone. Amen. 

 
20. PANIE, Ty cenisz sobie prostotę mojego serca bardziej niż pozornie inteligentne zakręty mego umysłu. Pomóż mi odnaleźć prawdziwą mądrość w Twojej prostej Miłości do mnie. Naucz mnie takiego zaufania w Twoje Słowo, abym w Nie nigdy nie wątpił. Daj mi pragnienie wiecznego życia z Tobą.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że Ciało Pana jest źródłem siły i łaski, która daje życie. Pomóż mi uwierzyć w cud Eucharystii, który dokonuje się dla mnie każdego dnia na tylu ołtarzach świata. Uproś mi łaskę coraz głębszego przeżywania tej wspaniałej Tajemnicy. Amen.

 
21. JEZU, jak często stawiam siebie na Twoim miejscu. W głębi serca wciąż pragnę być Bogiem i decydować o życiu moim i bliskich mi osób. Naucz mnie dziś pokory, czyli takiego stawania w prawdzie o sobie, bym dostrzegł swą ograniczoność. Skieruj dziś me oczy ku Twej nieskończonej Miłości i Wszechmocy.

ŚWIĘTA RITO, ty wiedziałaś, że dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. Nigdy jednak nie próbowałaś na Nim wymóc swojej woli, a jedynie prosiłaś o Jego łaskę. Dla Niego porzuciłaś wszystko, co miałaś na świecie i otrzymałaś stokroć więcej darów. Naucz mnie takiego zaufania Bogu. Amen. 

22. Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek.

O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, święta Rito od spraw beznadziejnych. Módl się za nami, nasza Patronko z Cascii, uproś nam łaskę mądrości krzyża i coraz głębsze poznanie Tajemnic Bożych. Amen.

 
23. BOŻE, Ty pragniesz dziś zabrać mi serce kamienne, które stwardniało na skutek ciągłego bombardowania ze strony świata, i dać mi serce nowe - żyjące i czujące jak Ty Sam. Uzdolnij mnie do przyjęcia tak wielkiego daru. Tchnij we mnie Swojego Ducha, aby mnie całkowicie wypełnił i oczyścił z nieuporządkowanych przywiązań.

ŚWIĘTA RITO, ty hojnym sercem odpowiedziałaś na wezwanie i wybranie cię przez Pana do szczególnej bliskości, jaką było nie tylko życie zakonne, ale i towarzyszenie Mu w cierpieniu poprzez stygmat ciernia. Uproś mi łaskę takiej wspaniałomyślności wobec Jego natchnień. Amen.
 

24. JEZU, Ty widzisz i znasz moje serce lepiej niż ja sam. Pragniesz uczynić mnie krystalicznie czystym, abym niczego nie musiał ukrywać przed Tobą, sobą i innymi. Daj mi, Panie, taką prostotę duszy, abym umiał przyznać się do relacji z Tobą - nie tylko słowem, ale i czynem.

ŚWIĘTA RITO, Oblubienico Ukrzyżowanego Pana, która wszystkie swe sprawy zawierzałaś Umiłowanemu, uproś i dla mnie taką łaskę ufności. Ucz mnie zawierzać Bogu każde, nawet najmniejsze doświadczenie codzienności i dostrzegać w nim Jego dyskretną obecność. Amen.

 
25. BOŻE, Ty chcesz mieszkać w moim sercu. Uczyniłeś ze mnie świątynię Twego Ducha, który chce wypełniać mnie bez reszty. Daj mi łaskę takiej Miłości, abym w cichości i pokorze potrafił słuchać i naśladować Ciebie. Naucz mnie dzielić się z moimi braćmi i siostrami tym, czego mi udzielasz.

ŚWIĘTA RITO, twoje życie było dla wielu bliskich ci osób sprowadzaniem samego Pana na ziemię. Potrafiłaś tak przeżywać swą codzienność, że widzieli w tobie obecność Boga. Naucz mnie być sługą Pana, który będzie zawsze wskazywał swym życiem na Mistrza. Amen.

 
26. JEZU, Ty wychodzisz na spotkanie swoim zagubionym owcom. Szukasz mnie zawsze pierwszy, wciąż uprzedzasz moje kroki swoją łaską. Spraw, bym Cię odnalazł w modlitwie, w spotkaniu z drugim człowiekiem, w spojrzeniu, uśmiechu, blasku słońca. Niech wszystko mówi mi dzisiaj o Twojej dobroci.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze byłaś wdzięczna Bogu za łaski, jakimi cię obdarzał. Ucz mnie dostrzegania tego, co otrzymuję, abym w każdej sytuacji pozwolił się odnaleźć Panu. Pomóż mi dostrzegać Jego obecność w Słowie, jakie masz dla mnie. Amen.  

 
27. JEZU, Ty pragniesz dać mi dziś dar prostej służby Tobie. Bez zbędnych pytań, bez gotowych rozwiązań, abym umiał tak po prostu zdać się na Ciebie. Pomóż mi troszczyć się o Twoje sprawy z tą ufnością, że Ty zatroszczysz się o mnie. Naucz mnie dziękować za wszystko, co mi dajesz i przyjmować to, co mnie spotyka jako Twój dar.

ŚWIĘTA RITO, perło Umbrii, pomóż mi przychodzić do Pana i otwierać przed Nim swoje serce, mówić Mu o swoich troskach, oddawać Mu swoje niepokoje. Uproś mi łaskę posłuszeństwa Jego Słowu w wolności dziecka Bożego, którym jestem. Amen.

 
28. BOŻE, wśród zamętu tego świata pomóż mi nie zabłądzić, lecz mocno trzymać się Twoich ścieżek, którymi pragniesz mnie poprowadzić. Uwolnij mnie od lęku przed wydarzeniami, które nadejdą. Daj mi niewzruszenie trwać w Twojej obecności i udziel mi pocieszenia i nadziei, której nie złamie pierwszy podmuch niedowierzania.

ŚWIĘTA RITO, ty potrafiłaś stawać w prawdzie o swojej małości każdego dnia. Naucz mnie w pokorze poznawać swoje ułomności, abym nie koncentrował się na stwarzaniu dobrego wrażenia, ale jedynie na Miłości Pana, który kocha mnie mimo słabości. Amen.


29. PANIE, jak często boję się, uciekam przed ludźmi ze strachu przed zranieniem, niezrozumieniem. Jak trudno mi stanąć w Twojej obronie i trwać. Wciąż jest we mnie dużo lęku, zabiegania o własne sprawy, o dobre imię - w ciągłym napięciu, zdenerwowaniu, pośpiechu. A Ty mnie w tym odnajdujesz i wybierasz. I takiego mnie kochasz. Ucz mnie otwierania się na Twoją Miłość, która zabiera ten lęk.

ŚWIĘTA RITO, moja Powierniczko, złóż w Sercu Jezusa wszystkie moje sprawy i ucz mnie tej ufności i wiary, że zostanę wysłuchany. Amen.

30. JEZU, masz całkowitą i jedyną władzę nade mną. Możesz w jednym momencie odmienić całe moje życie. Proszę, przemień moje serce w takie, które będzie czuwać i kochać Ciebie w każdym momencie. Spraw, abym oczekiwał Twojego przyjścia do mojej codzienności z niecierpliwością i zabierz lęk przed Twą obecnością.

ŚWIĘTA RITO, ty wiernie czuwałaś przy swoim Oblubieńcu, wsłuchując się w bicie Jego Boskiego Serca. Naucz mnie tak po prostu trwać przy Nim bez słów - w oczekiwaniu na Niego samego, a nie tylko Jego dary. Uproś mi łaskę radości z tego, że On zawsze jest przy mnie i cierpliwości w oczekiwaniu na odkrycie tej Prawdy. Amen.

 
31. BOŻE, Ty wcale nie żądasz ode mnie idealnej doskonałości w każdym czynie. Pragniesz tylko, abym w każdej decyzji nadchodzącego dnia wydoskonalał się w miłości. Spraw, aby to ona była kryterium mojego działania. Niech wszystko, co robię zbliża mnie do Twojego Kochającego Serca.

ŚWIĘTA RITO, ty codziennie odczytywałaś wolę Pana i starałaś się ją wypełniać hojnym sercem. Pomóż mi udzielać takich odpowiedzi, na Jego wezwanie, abym nie bał się stawać wciąż coraz bardziej podobnym do Niego. Uproś mi łaskę czujności w każdym momencie dnia. Amen.

Źródło: Siostry Augustianki, Św. Rita. Modlitwy na każdy dzień, Fundacja Medialna 7, Kraków 2023.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz