Modlitwy na każdy dzień roku - Lipiec

1. PANIE, Ty stworzyłeś mnie dla życia w świętości - Twoją mocą, która potrafi przezwyciężyć wszystkie me słabości. Proszę, wiej w moje serce taką wiarę, że Ty pokonasz wszystko, co złe z moim życiu, niezależnie od tego, jak długo już na to czekam. Zwyciężaj, proszę, w każdej chwili mojej codzienności.

ŚWIĘTA RITO, ty w swojej zakonnej celi często kontemplowałaś Jezusa, który dla ciebie stał się ubogim człowiekiem. Naucz mnie dostrzegać wielkość tego daru, jakim jest Wcielenie Bożego Syna. Uproś mi łaskę ubogacania się Jego Duchem. Amen. 


2. JEZU, Ty nie miałeś gdzie złożyć Swej głowy. Jedynie krzyż stał się Twym łożem Miłości. Pomóż mi nie odwlekać decyzji o pójściu Twoją drogą. Ty nie odrzucasz mnie pomimo moich grzechów. Spraw, aby moje serce było dla Ciebie miejscem odpoczynku.

ŚWIĘTA RITO, towarzyszko Pana w cierpieniu, wyproś mi cierpliwość w dźwiganiu codziennych trudów, abym umiał przytulić z miłością swój własny krzyż. Uproś mi łaskę serca czułego na każde Boże natchnienie, jakie On kieruje do mojej duszy. Amen.

 
3. JEZU, Ty leczysz wszystkie choroby i dbasz o zagubione owce. Ulituj się nad moimi słabościami. Uwolnij mnie z tego, co mnie krępuje i uzdalniaj do codziennego czynienia dobra, abym w każdej małej decyzji realizował Twoją wolę. Ty jesteś ze mną w moim opuszczeniu, daj mi odczuć Twoją Miłość.

ŚWIĘTA RITO, bądź przy mnie w każdej chwili, wypraszając mi błogosławieństwo, abym zawsze mógł modlić się i chwalić Boga za wszystkie dobra, jakie otrzymuję. Uproś mi męstwo w wyznawanej wierze, abym nigdy nie wstydził się Boga, który tak wiele dla mnie uczynił. Amen. 

 
4. PANIE, Ty znasz moje pragnienia zanim zdołam je wyrazić nawet myślami. Stajesz dziś przede mną z łaską coraz głębszego poznawania Ciebie. Naucz mnie przyjmować Twoje dary. Pomóż mi być jednym z kamieni w budowli Twojej świątyni. Ukryj mnie dziś w Twoich Ranach.

ŚWIĘTA RITO, jesteś światłem prowadzącym mnie w progi Kościoła. Oblubienico Chrystusa, naznaczona Jego cierniem, wysłuchaj mojego błagania i zanieś je do Boga. Uproś mi tą świadomość, że Pan zmartwychwstał, a przez to przemienił całe moje życie. Amen.

 
5. PANIE, Ty chcesz być dla mnie najważniejszy. Pomóż mi składać ofiarę z tego, co mam cennego, ze względu na Twoją Mi¬łość. Usuwaj z mojego życia wszelki duchowy paraliż. Mocą Twego Słowa prowadź mnie dziś w każdej podejmowanej przeze mnie decyzji.

ŚWIĘTA RITO, ty byłaś wiernym świadkiem Słowa. Pomóż mi świadczyć o mocy Jezusa wobec innych. Wspomóż moje słabe pragnienia twoim wstawiennictwem. Ucz mnie naśla-dować Jezusa w Jego oddaniu i Miłości. Uproś mi łaskę wy-trwałego niesienia łoża mojej przeszłości. Amen. 


6. JEZU, Ty jesteś lekarzem mojej duszy i ciała. Pragniesz, abym był zdrowy i uzdalniasz mnie do Miłości. Poszukujesz we mnie tego, co jeszcze nie jest całkowicie Twoje i dotykasz mnie Swoją Ręką. Nie chcesz moich ofiar, ale miłosierdzia, abym potrafił przyjąć Miłość i Ją dawać innym.

ŚWIĘTA RITO, wyproś mi łaskę Ducha Świętego, abym miał wiarę tak odważną jak twoja i bym każdego dnia wzrastał w Miłości. Ucz mnie kochać moich nieprzyjaciół i wybaczać tym wszystkim, którzy mnie zranili. Spraw, aby łaska Boża zajaśniała w moim życiu. Amen.

 
7. JEZU, Ty dziś uzdalniasz mnie do głoszenia Twojej Miłości wobec moich najbliższych. Pragniesz, abym był Twoim prorokiem niezależnie od okoliczności. Daj mi moc przemawiania w Twoje Imię, abym nie tylko słowem, ale również ge-stem i czynem potrafił dawać o Tobie świadectwo.

ŚWIĘTA RITO, całym swoim życiem głosiłaś Dobrą Nowinę o Panu. Wiedziałaś jednak, że ta moc pochodzi od Niego, a nie z twoich własnych umiejętności. Uproś mi łaskę chlubienia się z moich słabości, abym tym bardziej zawierzał swoją codzienność Sercu Jezusa. Amen.  

 
8 PANIE, jak daleko mi wciąż do Twojej Miłości. Wiele rzeczy i osób wciąż mi Ją przesłania. Pomóż mi odzyskać prawdziwy wzrok, abym umiał dostrzec Twoją łaskę we wszystkim, co mnie spotyka. Daj mi kierować się Miłością a nie suchą literą Prawa.

ŚWIĘTA RITO, ty dla Jezusa podejmowałaś różne umartwienia, nie narzekając na swoją codzienność. Pomóż mi radosnym sercem składać Mu ofiarę również z tego, co dla mnie jest takie ważne. Uproś mi łaskę prostoty w dawaniu i wdzięczności za wszystko, co otrzymuję. Amen.

 
9. PANIE, Ty mimo mojej częstej niewiary działasz w mym życiu. Proszę Cię nie zważaj na moje grzechy, lecz daj mi siłę, abym tylko dotknął się Twego płaszcza. Wejdź do mojego serca i ujmij mnie za rękę, a wiem, że powstanę do życia mocą Twojego Zmartwychwstania.

ŚWIĘTA RITO, ty zawsze opierałaś swe życie na łasce Bożej. Naucz mnie całkowitej ufności w Jego dobroć i miłość. Spraw, abym potrafił otwierać moje serce na Jego działanie i wyciągał rękę do Tego, który może mnie uzdrowić. Amen. 


10. JEZU, Ty leczysz wszystkie choroby i dbasz o zagubione owce. Ulituj się nad moimi słabościami. Spraw, abym jedynie w Tobie wyznawał prawdziwego Boga mojego życia. Wyrzuć z mego serca wszystkie bożki, którym po kryjomu oddaję jeszcze chwałę. Niech ono należy jedynie do Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, bądź przy mnie w każdej chwili, wypraszając mi błogosławieństwo, abym zawsze mógł modlić się i chwalić Boga za wszystkie dobra, jakie otrzymuję i bym nie przysisywał ich jedynie swoim siłom. Amen.


11. BOŻE, tak wiele Ci już oddałem, a wciąż tak dużo jeszcze jest rzeczy z których lękam się zrezygnować. Ale Ty Jezu dajesz stokrotne plony mojego ziarna którym jest porzucenie dóbr tego świata. Proszę Cię o taką dyspozycję mojego serca, aby nic nie niszczyło mojej relacji z Tobą, Panie.

ŚWIĘTA RITO, ty oddałaś w swoim życiu wszystko, aby odnaleźć i wypełnić wolę Boga. Naucz mnie jak umierać z własnych planów i dążeń w imię Jego Miłości. Pomóż mi odrzucać wszystko, co mnie od Niego jeszcze oddala. Amen.
 

12. JEZU, kiedy przyglądam się sobie, to trudno jest uwierzyć, że Ty chcesz do mnie przychodzić. Kochasz mnie i pragniesz jedności ze mną całkowicie za darmo. Nie zasłużyłem na Twoją Miłość, a jednak dostaję Ją każdego dnia. Panie, uczyń moje serce zdolne do kochania, abym potrafił darmo dawać tak jak darmo otrzymałem.

ŚWIĘTA RITO, twoje serce było wciąż wypełnione Bożą Miłością. Pomóż mi Ją odnajdywać w każdym momencie, jaki mnie dziś czeka. Naucz mnie dziękować za to, co otrzymuję i rozdawać nie oglądając się na to, ile mi zostaje. Uproś mi łaskę całkowitego zawierzenia Panu. Amen.


13. PANIE JEZU, Twój Krzyż zaprasza mnie do życia wiecznego. Zaprasza ale i wymaga. Mówisz do mnie, że przyjdą prześladowania i zniewagi i ten kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Proszę Cię, Panie, o gorliwość w podążaniu za Tobą każdego dnia. Spraw, abym w żadnej sytuacji nie wstydził się Krzyża.

ŚWIĘTA RITO, ty odważnie wyznawałaś Pana nie tylko słowem, ale i czynami. Uproś mi łaskę takiej odwagi, abym bez względu na to, co powiedzą inni ludzie, zawsze potrafił przyznać się do Boga. Naucz mnie męstwa odnajdywania sensu w codziennym krzyżu. Amen.

 
14. BOŻE OJCZE, bądź uwielbiony za to, że mogę trwać przy Tobie. Pozwalasz mi żyć w łasce mimo mojej grzeszności. Tak często wypieram się Ciebie, a jednak mi przebaczasz. Panie Jezu, proszę, abym jako chrześcijanin był dla ludzi świadectwem a nie zgorszeniem.

ŚWIĘTA RITO, ty swoim życiem byłaś dla innych prawdziwym świadkiem Zmartwychwstałego Pana. Naucz mnie stawać codziennie w świetle Miłości Chrystusa, abym umiał dostrzec nie tylko swoje niedoskonałości, ale przede wszystkim wielkość łaski, jaką otrzymuję. Uproś mi dar pokory. Amen.

 
15. PANIE, to w drobnych rzeczach może wyrażać się moja miłość ku Tobie. Nie żądasz ode mnie dokonywania cudów, ale wierności w małych sprawach codziennego życia. Pomóż mi odnajdywać Ciebie w każdej decyzji, jaką podejmuję i z odwagą kroczyć tą drogą, jaką chcesz mnie poprowadzić.

ŚWIĘTA RITO, ty byłaś zwiastunką pojednania dla zwaśnionych rodzin. Naucz mnie nieść pokój tam, gdzie go wciąż brakuje. Uproś mi łaskę głoszenia Słowa Jezusa. Ukazuj mi jak odkrywać sens w każdej, najmniejszej nawet czynności, jaką podejmuję każdego dnia. Amen.

 
16. JEZU, Ty mnie ukochałeś i wybrałeś jeszcze przed założeniem świata. Jak mogę odwdzięczyć się za Twą nieskończoną Miłość do mnie? Pragnę całym sercem odpowiedzieć na dar Twej Miłości, choć wiem jak nikłe są moje siły. Wspomóż mnie łaską, abym w Twoim Ciele i Krwi odnajdywał źródło mocy do odpowiadania Tobie każdego dnia.

ŚWIĘTA RITO, naznaczona pieczęcią Ducha Świętego, głosiłaś Pana poprzez doskonałe realizowanie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Uproś mi łaskę stawania przed Bogiem w ubóstwie serca, aby On sam wypełniał je Swymi darami. Amen.

 
17. JEZU, jak często jestem niewdzięczny za to, co otrzymuję od Ciebie. Zamiast dziękczynienia z mojego serca wciąż wychodzi osądzanie, porównywanie, narzekanie. Uzdrów moje spojrzenie, abym umiał dostrzec wielkość Twoich darów. Wyrwij mnie z grzechu, w którym jak w błocie grzęźnie moja dusza.

ŚWIĘTA RITO, ty ratowałaś to, co po ludzku wydawało się już nie mieć żadnego sensu i wartości. Naucz mnie widzieć więcej niż inni. Pomóż mi patrzeć Bożymi oczami na to, czego doświadczam. Uproś mi łaskę codziennego nawracania serca do Pana. Amen.


18. PANIE, Ty zawsze jesteś przy mnie. Nigdy nie zostawiłeś mnie samego i nie opuszczasz w żadnej trudnej chwili życia. Twoje Imię to "Jestem". Daj mi tak proste serce, abym umiał przyjmować Ciebie takiego, jakim przychodzisz dzisiaj. Otwórz mnie na Twoją łaskę.

ŚWIĘTA RITO, ty miałaś proste serce wypełnione dziecięcą ufnością. Zaprowadź mnie dziś prosto do Serca Jezusa, abym potrafił zobaczyć w Nim Ojca. Pokazuj mi proste ścieżki, jakimi On chce mnie prowadzić. Pomóż mi oduczyć się komplikowania tego, co mnie spotyka. Amen.


19. BOŻE, tak często próbuję oszukać samego siebie, udając że nie do mnie kierujesz Twoje Słowo. Pomóż mi porzucić wszystkie moje tanie wymówki. Tylko w Tobie mogę znaleźć prawdę o sobie samym. Ty chcesz, abym przyszedł do Ciebie ze wszystkim, co noszę w sercu. Uzdrawiaj mnie, Jezu, z niezdrowego egoizmu.

ŚWIĘTA RITO, ty każdą swą potrzebę przedstawiałaś Jezusowi na modlitwie. Zanieś dziś przed Jego tron również moje intencje. Wspieraj mnie w odnajdywaniu drogi do Niego i pomóż wciąż na nowo stawać się takim, jak On. Naucz mnie nie rozpychać się łokciami, ale być cichego serca. Amen.

20. JEZU, spotkanie z Tobą całkowicie zmienia moje życie i spojrzenie na świat. Przyjdź dziś do mnie w darze tego cichego, ukrytego powiewu Twojego Ducha. Spraw, abym potrafił kierować się Twoją miłością a nie tylko literą Prawa. Naucz mnie tego, co najważniejsze - jak kochać Ciebie.

ŚWIĘTA RITO, ty odkrywałaś każdego dnia Boga obecnego w twoim sercu. Pokaż mi jak dostrzegać i realizować Prawo Miłości, która wybacza, a nie oskarża. Uproś mi łaskę wdzięczności za wszystko, co otrzymuję, a przede wszystkim za każdą chwilę mojego życie. Amen.

 
21. JEZU, jakże często czuję się nadłamaną przez przeciwności trzciną czy gasnącym w gorliwości kontem świecy. A Ty przyjmujesz mnie zawsze jak Swe ukochane dziecko, niezależnie od moich słabości. Spraw, bym w moim codziennym niedomaganiu zawsze pokładał nadzieję w Twoim imieniu.

ŚWIĘTA RITO, twoje życie było usłane przeciwnościami: re-zygnacja z pójścia do klasztoru, mąż o trudnym charakterze, śmierć najbliższych. A mimo to nie poddawałaś się rozpaczy. Ucz mnie takiej cierpliwości i pewności bycia ukochanym dzieckiem Bożym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 


22. Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek.

O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, święta Rito od spraw beznadziejnych. Módl się za nami, nasza Patronko z Cascii, uproś nam łaskę mądrości krzyża i coraz głębsze poznanie Tajemnic Bożych. Amen.


23. BOŻE, jak bardzo zmienia się mój sposób myślenia i działania, gdy umieram dla Prawa. Jakże inne jest moje życie, gdy rezygnuję z postawy kupowania sobie łaski za dobre uczynki czy modlitwę. Dopiero wtedy Ty uwalniasz mnie od lęku i dajesz prawdziwą wolność.

ŚWIĘTA RITO, ty w swoim życiu kierowałaś się Miłością, którą odkryłaś już w dzieciństwie, uproś mi łaskę poznania Boga pełnego dobroci. Ucz mnie prostoty dziecka, które niewzruszenie trwa wciąż w ramionach Ojca. Pokaż mi jak przynosić obfity plon w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka. Amen.


24. JEZU, Ty wrzucasz moje grzechy w morze Twego Miłosierdzia. Darowałeś całą moją winę, przebaczyłeś wszystko. I pragniesz tylko jednego - abym całym życiem pełnił wolę Ojca. Spraw, aby moją odpowiedzią na Twoje pragnienie była miłość, wypełniająca mą duszę.

ŚWIĘTA RITO, ty uczyniłaś z woli Bożej regułę swego życia, uproś mi łaskę takiej uległości, bym bez zbędnych prób i pytań, każdego dnia, wypełniał wolę Boga wobec mnie. Naucz mnie odczytywać znaki czasu, jakie On mi daje, abym potrafił odpowiedzieć na nie hojnym sercem. Amen. 


25. BOŻE, tylko dzięki Twej łasce mam siły, by znieść cierpienie, nie poddać się zwątpieniu i walczyć każdego dnia. Sam z siebie jestem tylko kruchym, glinianym naczyniem. Naucz mnie służyć Tobie tak, jak Ty tego pragniesz. Spraw, aby w każdym moim czynie objawiało się Twoje życie. Daj mi łaskę umierania dla siebie.

ŚWIĘTA RITO, ty dostrzegałaś działanie Jezusa każdego dnia i umiałaś być za nie wdzięczna. Uczyń mnie takim niewolnikiem miłości Boga, abym bez wahania podejmował każdą służbę dla Niego. Pomóż mi stawać się małym tak, aby to On był wielki. Amen.

 
26. PANIE, jak wiele chwil w ciągu dnia przebiega mi wciąż bezowocnie. A Ty wciąż na nowo przychodzisz mi dać Siebie samego, abym miał siły, by szukać i odnajdywać Twoją wolę. Przecież Ty masz plan na każdy moment mojego istnienia. Spraw, abym umiał przeżywać go w Twojej obecności.

ŚWIĘTA RITO, twoją nadzieją był zawsze Jezus Chrystus. Tylko w Nim mogłaś odnaleźć radość i pokój w każdej, nawet najtrudniejszej chwili. Wspieraj mnie dziś twoim wstawiennictwem, abym i ja nie poddawał się, ale wciąż z ufnością wypatrywał Jego Oblicza. Uproś mi łaskę wypełniania prawa Miłości. Amen. 

 
27. BOŻE, jak często nie widzę Ciebie pośród różnorodnych zajęć codzienności. A Ty przychodzisz w obłoku, który przeniknąć może tylko siła Miłości. Daj mi, Jezu, takie spojrzenie, które dostrzeże Ciebie pomimo ciemności. Naucz mnie nieustannie poszukiwać Twojej obecności.

ŚWIĘTA RITO, ty dostrzegałaś i słyszałaś sprawy Pana. Pokazuj mi drogę do takiej wiary, która sprawi, że i ja zacznę widzieć i słuchać. Pomóż mi adorować Jezusa, który pozostał przy mnie w Najświętszym Sakramencie i dziękować Mu za ten największy, bezinteresowny Dar. Amen.

 
28. JEZU, jak wielkie jest w moim sercu pragnienie Twojej obecności! Czasem próbuję je zagłuszyć poprzez różnorodne zajęcia czy relacje, ale nic nie daje mi całkowitego spełnienia. Tylko Twoja łaska może wypełnić moje serce do samej głębi i nadać sens mojemu istnieniu. Pomóż mi odkrywać ją wciąż na nowo.

ŚWIĘTA RITO, ty codziennie słuchałaś Słowa Pana nie pozwalając upadać Mu na skały i eliminując chwasty roztargnienia z twojego życia. Naucz mnie takiego skupienia na Bożych sprawach również w mojej codzienności. Spraw, abym umiał dobrze wybierać. Amen. 


29. PANIE, tylko Ty potrafisz zaspokoić głód mego serca, nawet wtedy, gdy wydaje się, że Twoja łaska jest zbyt mała. Przypominaj mi wciąż o Twojej nieustannej trosce i wszechmocy, abym nie wątpił w Twą opatrzność. Dbasz o wszystkie me potrzeby posyłając mi Swego Ducha, który wlewa w me serce pokój.

ŚWIĘTA RITO, ty żyłaś we wspólnocie z siostrami zachowując z nimi jedność Ducha i kochając je Miłością, jaką Bóg wlewał w twoje serce. Naucz mnie znosić siebie i innych w cierpliwości, pokorze i cichości. Spraw, abym realizował swoje powołanie tak, jak pragnie tego Pan, wszędzie niosąc Jego Słowo. Amen.

 
30. PANIE, Ty jedyny jesteś miłosierny i wierny nawet wtedy, gdy ja Ciebie zdradzam. Tak często zapominam o tym jak wiele dla mnie zrobiłeś, oddając za mnie Swoje życie. Daj mi łaskę przyjmowania Twego Słowa, które niestrudzenie sie-jesz na glebę mojego serca.

ŚWIĘTA RITO, ty podejmowałaś dzieło miłości i przebaczenia będąc pewną mocy Chrystusa. Naucz mnie przede wszystkim na Nim opierać moje działanie, a nie liczyć tylko na własne siły. Pomóż mi przyjąć łaskę Jego przebaczenia i uproś zmiłowanie nad moją biedą. Amen. 


31. BOŻE, jak często zapominam, że to w małych rzeczach, które mi dajesz, mam okazję być wiernym Twej woli. Nie pragniesz ode mnie wielkich czynów, a jedynie codziennej, wytrwałej odpowiedzi na Twoją Miłość. Wspomóż mnie Swoim Duchem, abym nie odwracał się od Ciebie z byle powodu.

ŚWIĘTA RITO, ty ufałaś swemu Oblubieńcowi w każdej chwili dnia. Naucz mnie codziennego rozbijania moich bożków, przez które odwracam oczy od Twojego spojrzenia. Uproś mi łaskę rozeznawania i wybierania tego, co prawdziwie jest dobre. Amen. 

Źródło: Siostry Augustianki, Św. Rita. Modlitwy na każdy dzień, Fundacja Medialna 7, Kraków 2023.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz