Krótka koronka do św. Rity

Koronkę odmawiamy na różańcu, który składa się z medalika ze św. Ritą oraz 24 paciorków


NA MEDALIKU:
Wierzę w Boga...
Chwała Ojcu...

PIERWSZA CZĘŚĆ:
Na pierwszym paciorku: Ojcze nasz...

Na kolejnych paciorkach:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego...

Następnie dodaje się wezwanie:
... Jezus, który za wstawiennictwem św. Rity odpuszcza nasze grzechy.

Po tym kontynuuje się modlitwę słowami:
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi tera i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pozdrowienie anielskie w takiej formie powtarza się siedem razy.

Na końcu części odmawia się modlitwę: Chwała Ojcu...

DRUGA CZĘŚĆ:
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
... Jezus, który za wstawiennictwem św. Rity ochrania nas pzed złem duchowym i cielesnym.
Święta Maryjo...
Chwała Ojcu...

TRZECIA CZĘŚĆ:
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
... Jezus, który za wstawiennictwem św. Rity wyzwala nas z każdego nieszczęścia.
Święta Maryjo...
Chwała Ojcu...

MODLITWA KOŃCZĄCA KORONKĘ:
Święta Rito, wzorowa siostro zakonu augustiańskiego, czcimy ciebie, dostrzegając twoje oddanie Męce Pańskiej. Pomimo że twoja młodość była wypełniona wieloma rozczarowaniami, smutkami i nieustannymi dramatami, które przynosiło ci życie, nigdy nie utraciłaś wiary oraz zaufania Bogu Miłosiernemu. Dlatego jesteś nasza patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Dodaj nam otuchy i wspieraj tych, którzy przeżywają rozpacz i smutek. Amen

za: I. Marciniak, W cieniu krzyża. Opowieść o Ricie z Cascii, Wyd. Rosamaria, Poznań 2016.