Uzdrowienie mężczyzny

Dzięki wstawiennictwu św. Rity do zdrowia powrócił signor Giovanni Biscozzi, który od 1887 r. cierpiał przez dłuższy czas na jakąś bolesną chorobę. Lekarze sądzili, że to choroba serca. Faktem jest, że musiał pozostawać zamknięty w swym pokoju, gdyż każda zmiana miejsca stawała się dla niego udręką. Jego ciotka, która była siostrą zakonną w klasztorze św. Kosmy, wysłała mu chlebek św. Rity. Poleciła, by każdego dnia, na pamiątkę postów, jakie czyniła święta, spożył maleńki kawałek tego chlebka, a następnie wypił odrobinkę wody. Potem miał odmówić trzy razy „Chwała Ojcu”, raz „Zdrowaś Mario”, a na końcu wypowiedzieć słowa: „Błogosławiona Rito, módl się za mną”. Signor Giovanni zdecydował zastosować się do wszystkich zaleceń i natychmiast odczuł zbawienny skutek ich wypełnienia. Stan jego zdrowia znaczenie się polepszył, a po upływie krótkiego czasu choroba całkowicie ustąpiła. Mógł w końcu wyjść ze swojego pokoju, opuścić świat cierpienia i przypomnieć sobie wolność! W dowód wdzięczności mężczyzna podarował klasztorowi olej, który miał być przeznaczony do lampy znajdującej się przy figurze św. Rity.

W: A. Machalica, Święta Rita – anioł nadziei, Wyd. eSPe, Kraków 2013.