Uwolnienie od rwy kulszowej

3 czerwca o wsparcie świętej prosił Spirito d’Angelo. Mężczyzna cierpiał z powodu przewlekłej rwy kulszowej. Rwa kulszowa powstaje w wyniku zadrażnienia lub uszkodzenia nerwu kulszowego. Tą nazwą określa się promieniujący ból z okolicy lędźwiowo-krzyżowej do pośladka i do kończyny dolnej. Początkowo ból jest tępy, pojawia się po wysiłkach obciążających kręgosłup. O tym, że u danej osoby rozwija się rwa kulszowa, mogą świadczyć bóle nocne lub poranne, albo te, które pojawiają się po dłuższym ustawieniu kręgosłupa w jednej pozycji. Z czasem ból narasta i trwa kilka dni. Rwa w ostrej postaci może się rozciągać na wiele miesięcy, a nawet lat. W zaawansowanym stadium utrudnia, a nawet uniemożliwia choremu poruszanie się. Ból może się pojawić pod postacią przypominającą porażenie prądem. Leczenie jest trudne i często długotrwałe, występują nawroty. Spirito musiał się zmagać z silnym bólem aż cztery lata. Rita skutecznie uśmierzyła cierpienie chorego, które jego marzeniom stawiało zbyt wiele granic.


W: A. Machalica, Święta Rita – anioł nadziei, Wyd. eSPe, Kraków 2013.