Koronka do św. Rity (2)

(różaniec składa się z medalika ze św. Ritą oraz 24 paciorków)

Na medaliku:
Wierzę w Boga..., Chwała Ojcu...

Pierwsza część:

Ojcze nasz... (na pierwszym paciorku)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego

Następnie dodaje się wezwanie:

Jezus, który za wstawiennictwem św. Rity odpuszcza nasze grzechy.

Po tym kontynuuje się modlitwę słowami:

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pozdrowienie Anielskie w takiej formie powtarza się siedem razy.

Na końcu części odmawia się modlitwę Chwała Ojcu...


Druga część:

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
"Jezus, który za wstawiennictwem św. Rity ochrania nas przed złem duchowym i cielesnym".
Święta Maryjo...
Chwała Ojcu...

Trzecia cześć:

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
"Jezus, który za wstawiennictwem św. Rity wyzwala nas z każdego nieszczęścia".
Święta Maryjo...
Chwała Ojcu...

Modlitwa za wstawiennictwem św. Rity kończąca koronkę:

Święta Rito, wzorowa siostro zakonu augustiańskiego, czcimy ciebie, dostrzegając twoje oddanie Męce Pańskiej. Pomimo że twoja młodość była wypełniona wieloma rozczarowaniami, smutkami i nieustannymi dramatami, które przynosiło ci życie, nigdy nie utraciłaś wiary oraz zaufania Bogu Miłosiernemu. Dlatego jesteś naszą patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Dodaj nam otuchy i wspieraj tych, którzy przeżywają rozpacz i smutek. Amen.


W: M. Pabis, Medalik św. Rity, Wydawnictwo Rafael, Kraków 2013.