Modlitwa dziękczynna za łaskę wyproszoną przez wstawiennictwo świętej Rity

Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wsta­wiennictwo świętej Rity. Bądź uwielbio­ny, Panie, w świętej Ricie. Bądź uwielbio­ny w jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie. Święta Rito, prosiłem o twoją pomoc, o twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i twojej proś­by, dziękuję, święta Rito, także tobie, za twą obecność przy mnie w najtrudniej­szych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj   mi   kroczyć   drogą   zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia.
Bądź pochwalona, święta Rito, na większą chwałę Bożą. Amen.