5/ Nowenna za wstawiennictwem św. Rity - niezawodnej Orędowniczki

Dzień piąty
Chwała Ojcu...

Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych, pomóż mi swym wstawiennictwem u Boga, proszę!
Pomóż mi wyjednać łaskę pomyślnego rozwiązania tej trudnej sprawy...
Wierzę, że Bóg JEST i że jest naszym Stwórcą; ufam, że i tym razem wybawi mnie Jego opatrzność. Amen.

Różaniec święty - tajemnice bolesne

Dzień szósty: http://swietarita.blogspot.com/2011/06/6-nowenna-za-wstawiennictwem-sw-rity.html