4/ Nowenna za wstawiennictwem św. Rity - niezawodnej Orędowniczki

Dzień czwarty
Chwała Ojcu...

Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych, pomóż mi swym wstawiennictwem u Boga, proszę!
Pomóż mi wyjednać łaskę pomyślnego rozwiązania tej trudnej sprawy...
Wierzę, że Bóg JEST i że jest wszechmocny; ufam, że i tym razem wysłucha mego błagania. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzień piąty: http://swietarita.blogspot.com/2011/06/5-nowenna-za-wstawiennictwem-sw-rity.html