2/ Nowenna za wstawiennictwem św. Rity - niezawodnej Orędowniczki

Dzień drugi
Chwała Ojcu...

Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych, pomóż mi swym wstawiennictwem u Boga, proszę!
Pomóż mi wyjednać łaskę pomyślnego rozwiązania tej trudnej sprawy...
Wierzę, że Bóg JEST i że jest Panem wszechświata; ufam, że i tym razem okaże mi swą łaskę. Amen.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Dzień trzeci: http://swietarita.blogspot.com/2011/06/3-nowenna-za-wstawiennictwem-sw-rity.html