Prośby i podziękowania do św. Rity

Św. Rita jest niezawodną orędowniczką dla wszystkich potrzebujących pomocy. Niech i dla Ciebie stanie się kimś bliskim i pomocnym, wypróbowaną w wierności przyjaciółką.