Trzydniowe nabożeństwo do św. Rity w intencji chorych

Dzień pierwszy

Wszechmogący Boże, spójrz łaskawie na tę chorą osobę, która prosi Ciebie, zbawienie wieczne wierzących, o zdrowie.
Niech ta chora osoba, którą Ci polecamy przez zasługi św. Rity, doświadcza Twojej nieskończonej dobroci i miłosierdzia.
Przez liczne cnoty św. Rity, a przede wszystkim przez jej miłość do bliźnich, gdy pomagała chorym, pomóż o Panie tej chorej osobie, która ufa Tobie, i obdarz ją zdrowiem dla Twej większej chwały. A ciebie, skuteczna wspomożycielko, prosimy o wstawiennictwo u Boga, aby wysłuchał nasze modlitwy.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...


Dzień drugi

Słodkie Serce Jezusa, do którego z ufnością i miłością były skierowane słowa: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz", również i my je do Ciebie kierujemy w tej godzinie, w której jest potrzebna Twoja pomoc i Twoje miłosierdzie.
Jezu, odpowiedz nam i upewnij nas słowami: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą".
Niech Twoja moc, o Jezu, przez wstawiennictwo św. Rity z Cascia, uzdrowi tę chorą osobę, którą Ci polecamy. Obdarz ją tą łaską, przez zasługi tej świętej, przez jej bóle i cierpienia, doświadczane przez wiele lat, gdy uczestniczyła w Twej męce.
O św. Rito, módl się przed Ukrzyżowanym. Jezus, poprzez twoje zasługi i wstawiennictwo, na pewno cię wysłucha, obdarzając chorą osobę zdrowiem duszy i ciała. Przez twoje pośrednictwo wyglądamy tej łaski; i tak jak jesteśmy pewni, że Bóg oczekuje naszej modlitwy, tak też jesteśmy przekonani, że zostaniemy wysłuchani za twym wstawiennictwem.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...


Dzień trzeci

O Boskie Serce Jezusa, które niegdyś podczas ziemskiego życia tak jak i teraz w niebie jest pełne troski i miłosierdzia wobec cierpiącego człowieka, spójrz na tę chorą osobę, która za naszym pośrednictwem prosi Cię o zdrowie ciała.
Ty, o Jezu, wiesz jak bardzo ta osoba cierpi z powodu swej choroby i jeśli tego chcesz - możesz ją uzdrowić tak jak uzdrowiłeś mnóstwo chorych i doświadczanych przez różne dolegliwości.
Drogi Jezu, czując się niegodni, wzywamy wstawiennictwa naszej umiłowanej św. Rity, poprzez ręce której rozdajesz tak często niezliczone łaski.
O Droga Święta, proś Jezusa, módl się za nami, za tę chorą osobę, która pokłada w tobie swoją nadzieję. Uciekamy się do twych zasług, jakie otrzymałaś w ostatnich czterech latach twego życia, będąc dotknięta tajemniczą i bolesną chorobą, która zaprowadziła cię do nieba. Wyproś u Boga wysłuchanie naszych modlitw - zdrowie dla chorej osoby, tobie polecanej, aby mogła ona jak naszybciej złożyć Bogu dziękczynienie i oczekiwać własnego uświęcenia.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...


W: Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Modlitewnik, wyd. IV, OO. Augustianie, Kraków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz