Rita - orędowniczką pokoju i wzorem miłości

Dwa lata temu gorąco modliłam się za wstawiennictwem św. Rity o pokój między rodzinami. Niespodziewanie ich kłótnie ucichły! Od tamtej pory każdego miesiąca kieruję prośby za przyczyną tej Świętej. Wydaje mi się, że jest Ona świetnym przykładem tego, jak poprzez miłość i cierpliwość, z pomocą Pana Boga, możemy zmienić serce drugiego człowieka. Bardzo zapamiętałam słowa Rity, jakie wypowiedziała do męża: "nie chcę, abyś trafił do piekła". Tak bardzo go kochała, że myślała o jego życiu po śmierci... Zbawienie męża stało się jej życiowym celem! Oto jest miłość! Święta umiłowała również pokój. Kto doświadczył jego braku, wie, jakie spustoszenie whywołuje zamę i niepokój. Rita brzydziła się nienawiścią, chęcią odwetu i zemstą. Umiała przebaczać... Dla mnie jest wzorem kobiety do naśladowania. Rita to moja ukochana Święta!

Natalia

za: I. Marcinia, W cieniu krzyża. Opowieść o Ricie z Cascii, Wyd. Rosemaria, Poznań 2016;

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza