Uzdrowienie z głuchoty

Tego samego dnia o pomoc do św. Rity zwróciła się także żona Antonia Fucelli z Cascii. Kobieta od pięciu lat była niesłysząca. W obecności tłumu ludzi modliła się ufnie przed ciałem świętej. Nagle poczuła, że wraca jej słuch… Prawdziwość tego cudu potwierdzili świadkowie. Łaska sprawiła, że serce uzdrowionej nie musiało się już przejmować troskami.


W: A. Machalica, Święta Rita – anioł nadziei, Wyd. eSPe, Kraków 2013.