Modlitwa w chorobie psychicznej

Pełna współczucia święta Rito z Cascia, która mocą Bożą przywróciłaś tak wielu ludziom zdrowie i jasność umysłu, wejrzyj na mnie (lub wymień imię osoby chorej psychicznie, za którą się modlisz) w moim cierpieniu. Ufny(a) w Twoje potężne wstawiennictwo, błagam Cię, byś prosiła Jezusa, miłosiernego Uzdrowiciela chorych, o uzdrowienie mnie (lub wymień imię chorej osoby). Spraw, bym (lub wymień imię chorej osoby) podźwignięty(a) Jego miłością, otrzymał wielką łaskę zdrowia psychicznego. Amen.