Unia Świętej Rity z Cascia

Pierwsza Pobożna Unia Świętej Rity z Cascia jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, które pragnie mieć udział w charyzmacie Zakonu Augustiańskiego, dostosowując go do życia jej członków oraz naśladując przykład i duchowość św. Rity.

Głównym celem Unii jest rozpowszechnianie kultu św. Rity z Cascia oraz naśladowanie doświadczenia jej życia jako młodej dziewczyny, żony, matki, wdowy, a w końcu osoby konsekrowanej.


Zadania Unii

Promowanie wartości rodziny, pokoju, przebaczenia i pojednania, które są szczególnymi cechami charakterystycznymi świadectwa św. Rity jako ludzkiej osoby i chrześcijanki we wspólnocie chrześcijan i w swoich środowiskach.

Rozpowszechnianie czci i kultu św. Rity w sposób zgodny ze wskazaniami Kościoła.

Zaangażowanie w dzieła i inicjatywy bazyliki i klasztoru św. Rity w Cascia oraz Zakonu Augustiańskiego.

Kto może przystąpić do Pobożnej Unii Świętej Rity?

Do Pierszej Pobożnej Unii w Cascia mogą przystąpić pojedynczy czciciele św. Rity, którzy przedstawią taką prośbę.

Pobożna Unia w Cascia może erygować inne lokalne Pobożne Unie, przyłączając je do siebie (z tego powodu nazywa się ją Pierwszą).

Pobożne Unie (lub Stowarzyszenia św. Rity, Bractwa, Grupy modlitwy św. Rity i inne podobne ugrupowania wiernych) już istniejące i posiadające własną autonomię oraz statut, podlegające Biskupowi Diecezjalnemu, mogą przyłączyć się do Pierwszej Pobożnej Unii z Cascia, a także korzystać z jej duchowych dóbr tak, aby móc głębiej żyć duchowością św. Rity i umacniać związek z sanktuarium w Cascia.

Korzyści duchowe członków Unii

Korzyści duchowe i prawa osób zapisanych i przyłączonych do Pierwszej Unii są następujące:
Udział w dobrach duchowych Rodziny Augustiańskiej, a w szczególności otoczenie modlitwą sióstr i braci augustiańskich z sanktuarium św. Rity w Cascia.
Korzyści duchowe dla zmarłych, uzyskane podczas uczestnictwa we Mszy św. sprawowanej w sanktuarium w Cascia 22. dnia każdego miesiąca i w każde święto Rodziny Augustiańskiej oraz dla członków i osób przyłączonych do Unii.
Możliwość kontaktu z sanktuarium w Cascia przez czasopismo "Dalle Api alle Rose".
Prawo do wysyłania własnych delegacji na coroczne Zgromadzenie Pobożnych Unii i Stowarzyszeń św. Rity, jakie zazwyczaj odbywa się w Cascia.

Zadania i obowiązki członków Unii

Zaangażowanie w dawanie na co dzień świadectwa konsekwentnego życia chrześcijańskiego.
Odmawianie każdego dnia "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario" i "Chwała Ojcu" w intencjach Kościoła, za świętość rodzin i za Zakon Augustiański razem z aktem strzelistym: "Święta Rito, Oblubienico Chrystusa Ukrzyżowanego, módl się za mną".
Noszenie ze sobą przedmiotu kultu św. Rity (medalika, naszyjnika, legitymacji), by przypominał on o podjętych zobowiązaniach.
Jak tylko to możliwe, uczestniczenie w duchowej łączności w Eucharystii w 15 czwartków św. Rity oraz w patronalnym święcie, 22 maja.

Więcej informacji pod adresem:

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
OO. Augustianie
ul. Augustiańska 7
31-064 Kraków

www.augustianie.pl

lub

Zgromadzenie Sióstr Augustianek
ul. Skałeczna 12
31-065 Kraków
e-mail: augustianki@interia.pl

www.augustianki.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz